Logo brummensnieuws.nl

Omwonenden Octavo trekken na jaren aan kortste eind

EERBEEK - Begin 2016 trokken omwonenden al aan de bel bij de gemeente. Ze maakten bezwaar tegen de verlening van een vergunning voor de inrichting van een groepsaccommodatie aan het Soerense Zand Noord 4 in Eerbeek. Ze vreesden voor geluidsoverlast. Nu, ruim vier jaar en een lange procesgang later heeft de gemeente geoordeeld dat die overlast er niet is. En in het geval dat die er toch is, er maatregelen te nemen zijn om lawaai tegen te gaan.

De accommodatie staat overigens inmiddels al vier jaar. Op de site wordt het geheel aangeprezen als ruim opgezet en voorzien van ruime parkeergelegenheid, diverse terrassen, goed uitgeruste keukens, voldoende sanitaire voorzieningen, eetzaal en twee sfeervolle lounges. Er zijn in totaal zes gastenkamers met 18 slaapplaatsen. Octavo richt zich onder meer op families, vriendengroepen en zakelijke gasten.

De vergunning wordt door een foutje gegund aan initiatiefnemer S. Spoor. Zij dient op 13 oktober 2015 een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een Bed & Breakfast en groepsaccommodatie aan het Soerense Zand Noord. De beslistermijn wordt om onduidelijke redenen verlengd met zes weken. Het college moet uiterlijk op 19 januari 2016 een beslissing op de aanvraag nemen. Dat gebeurt echter niet. Waardoor de vergunning van rechtswege automatisch is verleend. Twee omwonenden nemen een jurist in de arm en tekenen bezwaar aan omdat ze geluidsoverlast vrezen. De Commissie voor de bezwaarschriften adviseert om de aanvrager van de vergunning een akoestisch rapport te laten aanleveren waarmee een goed woon- en leefklimaat voor de buurt kan worden aangetoond. Met andere woorden: aantoont dat het met die overlast wel meevalt.

Het aanleveren en het beoordelen van het akoestisch rapport heeft wat tijd gekost. Op 23 februari 2018 hoort initiatiefnemer Spoor en de bezwaarmakers dat de vergunning toch wordt verleend. Aan Spoor worden wel enkele beperkingen opgelegd, die moeten voorkomen dat er teveel lawaai ontstaat.

Beide partijen kunnen zich niet vinden in dit oordeel. Dan volgt een lange juridisch weg via rechtbank Gelderland en de Raad van State. De laatste oordeelt dat het akoestisch rapport onvoldoende is en vraagt Brummen een nieuw besluit te nemen. De gemeente scherpt het akoestisch rapport aan. Er worden nieuwe voorwaarden opgenomen die moeten borgen dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat op aangrenzende percelen. Door het opleggen van deze voorwaarden is het ook eenvoudiger, mocht er overlast worden ervaren, om te beoordelen of er wel of niet aan de regels wordt voldaan. De vergunning wordt weer verleend

De bezwaarmakers hebben hun woning inmiddels verkocht, maar ze zijn nog niet verhuisd. Een nabij gelegen woning is ongeveer een jaar geleden verkocht. Deze nieuwe bewoners klagen over geluidoverlast.

Meer berichten
 


Week 38

In de krant van week 38 zat geen puzzelDe oplossing voor week 9: