Logo brummensnieuws.nl
De Europese wolf, Canis Lupus.
De Europese wolf, Canis Lupus.

Wolvenpaar op Veluwe heeft opnieuw jongen

De Europese wolf, Canis Lupus.
De Europese wolf, Canis Lupus.

REGIO - Het wolvenpaar op de Noord-Veluwe heeft opnieuw jongen. Waarschijnlijk zijn er vier welpen geboren. Natuurvorsers gaan ervan uit dat de welpen van hetzelfde wolvenpaar zijn dat vorig jaar ook al een nest had. Dat is waarschijnlijk omdat wolven geen andere soortgenoten in hun leefgebied toelaten.

Provincie Gelderland houdt nauwlettend in de gaten hoe het met de wolf gaat op de Veluwe. En wil daarbij weten hoeveel wolven er in het leefgebied zijn. Gelderland heeft één wolvenroedel op de Noord-Veluwe, die nu mogelijk uit tien wolven bestaat. Dat is in inclusief de jongen die vorig jaar geboren zijn en het nieuwe nest. Toen zijn vijf jonge wolven geboren. Een daarvan is afgelopen maart doodgereden op de provinciale weg tussen Epe en Nunspeet. Overigens zijn er drie niet meer gesignaleerd, dus mogelijk ook dood. Met de potentiële tien stuks is de roedel compleet. De jongen van vorig jaar zullen dit najaar op zoek moeten naar een eigen leefgebied. Daarnaast leeft er ook één wolvin op de Midden-Veluwe.

In samenwerking met de provincies heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in juni het maatschappelijk draagvlak onder burgers voor de hervestiging van de wolf in Nederland laten onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt dat het draagvlak relatief groot is: 57 procent van de Nederlanders heeft een positieve houding ten aanzien van de hervestiging van de wolf en 65 procent ziet de wolf als ongevaarlijk.

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: