Logo brummensnieuws.nl

Startschot ‘Steek Energie in Participatie’

REGIO - De Leefbaarheidsalliantie en Natuur en Milieu Gelderland hebben elkaar gevonden. Hun gemene deler? Een eerlijke energietransitie. De twee organisaties zien veel taken hiervoor naar gemeenten komen. Ze maken zich zorgen over het betrekken van bewoners op een gelijkwaardige manier. Reden om elkaar op te zoeken en gezamenlijk hulp te bieden. Op 18 juni 2020 gaven de twee organisaties in Nijmegen het startschot voor hun samenwerking ‘Steek Energie in Participatie’.

Natuur en Milieu Gelderland komt als onafhankelijke vereniging op voor de belangen van natuur, landschap en duurzaamheid in Gelderland. Zij is partner in de landelijke Participatiecoalitie. De Leefbaarheidsalliantie Gelderland is een samenwerking van vier organisaties gespecialiseerd in bewonersparticipatie op het vlak van leefbaarheid en duurzaamheid in Gelderland.

Ellen Oomen van Leefbaarheidsalliantie Gelderland, legt uit: “Samen beschikken we over een schat aan ervaring met participatie en een groot netwerk in de Gelderse samenleving. Daarmee kunnen en willen we gemeenten helpen de energietransitie tot een succes te maken. We bieden ondersteuning aan voor het participatieproces rondom het RES-conceptbod voor zon en wind, de warmtetransitie van onderop, het regelen van lokaal eigendom, het opstellen van beleidskaders, het versterken van bestaande bewonersgroepen en het betrekken van nieuwe doelgroepen.”

Voorbeeld coöperatief windpark

Op 18 juni 2020 gaven de twee organisaties het startschot voor hun samenwerking ‘Steek energie in Participatie!’ Dit deden ze symbolisch bij het coöperatief Windpark Nijmegen-Betuwe.

‘’Juist dit windpark is een mooi voorbeeld van hoe duurzame energie in een goede samenwerking tussen de gemeente en bewoners gerealiseerd kan worden. Meer dan duizend bewoners investeerden samen in het windpark, binnenkort volgt een tweede coöperatief zonnepark pal naast het bestaande. Met de direct omwonenden zijn in goed overleg mooie regelingen getroffen en worden projecten ontwikkeld met geld uit het omgevingsfonds,” legt Alex de Meijer van Natuur en Milieu Gelderland uit. “Geen betere plek dus dan deze om onze samenwerking te bekrachtigen.”

Meer weten? Klik hier voor de whitepaper over onze aanpak. Meer informatie is te vinden op: natuurenmilieugelderland.nl.

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: