Logo brummensnieuws.nl

PvdA-ombudsteam helpt

BRUMMEN - Een tijdje geleden heeft de gemeente Brummen de gemeentelijke belastingaanslagen weer verstuurd. Die aanslag is dit jaar hoger dan we in Brummen gewend zijn. In de ons omringende gemeenten zijn deze lasten de afgelopen jaren al flink gestegen. Brummen trekt het been nu bij en zit met deze verhoging nu ook op het Gelders (en landelijke) gemiddelde.

Het bedrag dat moet worden betaald bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk de onroerende zaakbelasting (OZB) en een bedrag voor het ophalen van de grijze en de groene container.

Als het om een woning gaat dan wordt de onroerende zaakbelasting alleen betaald door de huiseigenaren. Maar woningbouwverenigingen, die als huiseigenaar worden aangeslagen, berekenen de OZB die ze moeten betalen via de huur door aan de huurders. En zo krijgen we er dus uiteindelijk allemaal mee te maken.

 Het PvdA-ombudsteam krijgt daarom wel eens vragen van inwoners over de gemeentelijke belastingen. Soms is het lastig om te begrijpen wat we moeten betalen en waarvoor. En zijn mensen niet precies op de hoogte zijn van eventuele vergoedingen die er in onze gemeente bestaan.

 Voor mensen met veel medisch afval bestaat in Brummen een regeling waardoor ze niet voor dit medisch afval hoeven te betalen. Daarnaast bestaan er voor mensen met een smalle beurs en niet teveel eigen vermogen nog enkele tegemoetkomingen. Zo is er een bijdrage mogelijk voor de kosten van de grijze en groene container. En tenslotte bestaat er ook een bijdrage voor de rioolheffing. De rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt via de rekening van Vitens.

 Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het Team voor Elkaar of het Steunpunt Geld en Administratie. Doe dit per telefoon of via de mail. Kijk voor de contactgegeven op de website van de gemeente of www.samengoedvoorelkaar.nl.
Maar u kunt voor hulp ook bij ons ombudsteam terecht. Wij helpen iedereen kosteloos bij het aanvragen van de tegemoetkomingen. U hoeft daarvoor geen lid te zijn van de PvdA. Onze lijfspreuk is: U belt of mailt en wij komen bij u thuis.

Contactgegevens

PvdA-ombudsteam: 0313-437962 of 0575-562777 of ombudsteambrummeneerbeek@gmail.com

Meer berichten
 


Week 12

RECEPTIONISTDe oplossing voor week 9: