Logo brummensnieuws.nl

De kerk opnieuw uitvinden

LOENEN - De maatregelen waar we ons allemaal aan te houden hebben, hebben natuurlijk ook effect op de kerk. Wie onverhoopt met een overlijden te maken heeft zal bijvoorbeeld merken dat de uitvaart heel klein gehouden moet worden. Maar ook de kerk op zondag is een andere beleving nu. Behoefte aan inspiratie en troost zal er nu misschien wel meer zijn en  behoefte om samen te komen. En toch kan dat niet. De protestantse Kerk in Loenen zet op haar website iedere zondag een filmpje van 10 minuten om in het kort even dat kerkmoment op de zondag te kunnen beleven:  pknloenenveluwe.nl.  In samenwerking met  de katholieke kerk in Loenen is besloten het Kontaktblad met kerkdienstroosters niet uit te laten komen maar in plaats daarvan een Paasbericht rond te sturen. Daarin onder andere aandacht voor manieren om hulp te krijgen of contact. Het meeste contact gaat telefonisch, maar het blijkt dat ook dat heel waardevol kan zijn. Op de woensdagavond klinken om 19.00 uur de klokken van hoop en troost, van de beide kerken in Loenen. Zo willen we met elkaar de moed erin houden, vertrouwen vasthouden en  elkaar vasthouden. Aan iedereen de oproep om de eigen buurt in het oog te houden (ongeacht de kerkelijke gezindte natuurlijk) , gaat het goed met je buren? Zeker als ze er alleen voorstaan. Zo vinden we de kerk opnieuw uit in deze dagen. De kerk gesloten en toch samen kerk.

Meer berichten
 


Week 12

RECEPTIONISTDe oplossing voor week 9: