Logo brummensnieuws.nl

Burger schrikt van OZB-aanslag

GEMEENTE BRUMMEN - Inwoners van de gemeente Brummen zijn geschrokken van de aanslag gemeentelijke belastingen. Veel Brummense huiseigenaren kregen een OZB-aanslag die ruim veertig procent hoger is dan vorig jaar. Vrijwel gelijk met de belastingaanslag die bij de burgers werd bezorgd, kreeg de gemeente van de Provincie Gelderland een reactie op de begroting. Kort samengevat luidt het advies van de financieel toezichthouder: Brummen is op de goede weg, maar moet wel aanvullende maatregelen te nemen.

De verhoging van de OZB is vorig jaar vast gesteld door de raad. Wethouder Peter Paul Steinweg (VVD) had de raad een verhoging van de OZB-opbrengst voorgesteld van 700.000 euro en hij verdedigde dat met "overall kost dat een gemiddeld gezin niet meer dan twee biertjes per maand." Na vertrek van deze wethouder verhoogde het nieuwe college de OZB-opbrengst met nog eens vijf ton. "De twee biertjes van Steinweg zijn er vier geworden," schreef deze krant na de begrotingsbehandelingen.

Nu de belastingaanslagen zijn bezorgd, wordt geschrokken gereageerd. "Dit gaat niet om twee of vier biertjes minder in de maand, dit gaat over een heel krat," aldus een lezer van het Brummens Weekblad. Als voorbeeld levert hij de cijfers over de afgelopen jaren. "Ik moet nu 41% meer voor OZB betalen dan vorig jaar. De totale aanslag gemeentelijke belastingen is 27 procent hoger."

Na de vaststelling van de gemeentelijke belastingplannen presenteerde de gemeente eind vorig jaar een berekening dat de burger gemiddeld 12,6% meer moet betalen voor de gemeentelijke belastingen. In die rekensom is ook echter de rioolheffing meegnomen, maar die belasting (in 2020 gelijk aan 2019) wordt in Brummen via de rekening van het waterbedrijf geïnd. Als dat bedrag uit het gemeentelijk rekenvoorbeeld wordt gehaald, is voor OZB plus Diftar, de twee belastingen op de gemeentelijke aanslag, het stijgingspercentage ruim 24 procent. Tevens moet worden vastgesteld dat de gemeente is uitgegaan van een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van vier procent. In de praktijk valt dit ook hoger uit.

De gemeente wijst ook op de grote daling van afvalstoffenheffing in de afgelopen jaren. Die daling is echter het gevolg van oplopende reserves. Voor ophalen van huisvuil mag niet meer berekend worden dan de werkelijke kosten. Int men teveel, gaat dit in een reservepotje. Volgens een de reactie van een inwoner van Brummen wordt dat altijd teveel betaalde nu verrekend en is dit dus een sigaar uit eigen doos.

Overigens zijn de gemeentelijke lasten in Brummen nog altijd lager dan het Gelders gemiddelde.

Voor de komende jaren voorziet de provincie Gelderland dat Brummen aanvullende maatregelen moet nemen. Jaarlijks zou een half miljoen gespaard worden maar in 2021 en 2022 lukt dat niet. "Om toch voldoende te kunnen sparen, adviseren wij u aanvullende maatregelen aan te wijzen," aldus Gedeputeerde Staten. En tevens wordt gewezen op de onzekerheid van de door Brummen gepresenteerde bezuinigingsplannen. "Als in het sociaal domein tekorten ontstaan, zult u direct moeten bijsturen," aldus de provincie.

Meer berichten
 


Week 8

TRANSPIRATIEDe oplossing voor week 36: