Logo brummensnieuws.nl

leren reflecteren via kunstlessen

GEMEENTE BRUMMEN - De gemeente Brummen en de scholen hebben zich in het cultuurconvenant verbonden om cultuureducatie op basisscholen aan te bieden. Er wordt samengewerkt met de bibliotheken, lokale muziekverenigingen en kunstenaars.

'Cultuur Met Kwaliteit' is een kunstproject waarbij kunstvakdocenten les geven over film, theater, 3D en beeldende kunst. In het onderliggende programma 'Leren reflecteren' gaan de klassendocenten eerst zelf een workshop volgen. Volgens cultuur coördinator Marguerite Tuijn is dit nodig om te leren hoe zij, door op de juiste manier vragen te stellen, kinderen kunnen leren te kijken naar zichzelf.

Om de leerkrachten niet extra te belasten worden de kunstlessen gegeven over het onderwerp dat op dat moment in de klas behandeld wordt. Voor groep 3/4 van de C. van Leeuwenschool was dit het heelal. Vakdocent Karolien Blankers nodigde de kinderen uit om hierover hun fantasie op lange repen papier te tekenen. Met vetkrijt werden de sterren gemaakt van vingertoppen. Er werd een mayonaiseplaneet getekend, ruimteschepen en het zwarte gat.

Tussendoor werd een 'museumbezoek' afgelegd waarbij de kinderen elkaars werk bekeken om inspiratie op te doen en te reflecteren; Hoe hebben zij dat gedaan en kan ik daar iets van leren? Juf Amber legde tijdens de evaluatie de nadruk op hoe de samenwerking was verlopen. De kinderen straalden veel plezier uit, het lesuurtje was eigenlijk te kort.

Meer berichten
 


Week 8

TRANSPIRATIEDe oplossing voor week 36: