Logo brummensnieuws.nl

Fiscaal aftrekbaar schenken: het kan nog in december

NOTARIËLE ZAKEN - Indien u giften doet aan goede doelen (algemeen nut beogende instellingen door de fiscus als zodanig geaccepteerd -ANBI-), zijn zulke giften onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. Een voorwaarde is dat het totaal van de giften in een jaar meer bedraagt dan 1% van uw verzamelinkomen. De zogenaamde "drempel". Doet u regelmatig zulke giften aan hetzelfde goede doel, dan kunt u ook schriftelijk vastleggen dat u zich verplicht dat minstens vijf jaar achter elkaar te doen. In dat geval geldt de jaarlijkse drempel van 1% niet.

Minder bekend is, dat u zo'n vijf jaars schriftelijk vastgelegde gift ook aan een "gewone" vereniging kunt doen, bijvoorbeeld aan uw eigen sport- of andere vereniging. Mits de vereniging aan enkele voorwaarden voldoet:

  • meer dan 25 leden;
  • opgericht bij notariële akte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • geen winstoogmerk, dus niet aangifteplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Ook dan geldt voor de aftrekbaarheid van uw inkomen NIET de drempel van 1% !!

Het vastleggen van de periodieke gift kan bij notariële akte. Maar u kunt het ook zelf doen bijv. met een overeenkomst te downloaden van de website www.debelastingdienst.nl

Notarex helpt u graag bij het opstellen van de vijf jaars schenkingovereenkomst. Dat kost u niets, want Notarex ondersteunt op die manier graag indirect uw vereniging. Als u nog dit jaar de overeenkomst vastlegt, dan is de eerste termijn aftrekbaar voor het fiscale jaar 2019. NOTAREX houdt afspraakspreekuur in het Tjark Riks centrum. U kunt er terecht voor al uw notariële vragen op de maandagavonden 16 december en 13 januari van 19 tot 21 uur. Wel graag van te voren even bellen. Kunt u zo'n avond niet, maak dan een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Een eerste afspraak -op het spreekuur of thuis- is kosteloos.

Meer berichten
 


Week 38

In de krant van week 38 zat geen puzzelDe oplossing voor week 9: