Logo brummensnieuws.nl

Bewoners strijden voor water in plaats van benzine

Foto: Bewoners Hogenenk bieden wethouders Ontwikkelingsvisie Levend Land Goed aan.

BRUMMEN - De bewoners rond Biologisch Dynamische boerderij Meander, verenigd in Stichting Hogenenk hebben woensdagmiddag de wethouders Inberg en Van Ooijen hún visie aangeboden op de ontwikkeling van hun leefomgeving. In hetzelfde gebied heeft een initiatiefnemer het vorige college meegekregen in de plannen voor een benzinepompstation.

Evenals het eerdere initiatief wil de bewonersgroep van het college een principe uitspraak over de ontwikkelingen in hun leefomgeving. Anders dan de economische plannen van de pomphouder willen de bewoners groen en de rust als drager van het gebied. De plannen die ze het college hebben aangeboden is in hun visie "een toevoeging op het gebied van de natuur in al haar facetten."

Een opwaardering van de aanwezige beek, de aanleg van een klompenpad, en vooral het behoud van het landschappelijk karakter vormt de basis van de plannen van Stichting Hogenenk. De plannen voor het tankstation worden als een bedreiging omschreven. "Deze plannen dateren van 2012. Sindsdien zijn de inzichten over duurzaamheid sterk veranderd." zo is in het rapport te lezen. Wat de bewoners betreft is het landschap van déze tijd. De Stichting heeft met de grondeigenaren gesproken waarbij een overgrote meerderheid zich heeft uitgesproken voor het Levend Landgoed. De bal ligt nu bij het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders, kiezen ze voor water of voor benzine in landelijk Brummen.

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: