Logo brummensnieuws.nl
Bestuur met de nieuw gekozen leden.
Bestuur met de nieuw gekozen leden.

Wisseling van de wacht in bestuur Sportclub Brummen

Bestuur met de nieuw gekozen leden.
Bestuur met de nieuw gekozen leden.

BRUMMEN – Tijdens de op 4 november jl. gehouden jaarlijkse algemene ledenvergadering van Sportclub Brummen werd voorzitter Bert Garssen onderscheiden met het lidmaatschap van verdienste. Bestuurslid kantinezaken Bas Jansen ontving eenzelfde onderscheiding voor zijn inzet gedurende vele jaren. Voor de vertrekkende bestuursleden waren er bloemen en een attentie. Het agendapunt bestuursverkiezing was een minutenzaak. Na acht jaar voorzitterschap draagt preses Garssen de leiding van de club over aan Paul Busser. Penningmeester Gerrit Kempes, die eveneens afscheid nam, wordt opgevolgd door Frank Kraaijenzank en de portefeuille kantinezaken wordt overgenomen door Maaike Jeronimus. Jansen blijft zitting houden in het bestuur en gaat zich bemoeien met sponsorzaken.

Financieel gezonde vereniging

Garssen sprak de scheidende penningmeester Kempes toe en bedankte hem voor de zes jaar dat hij de gelden op een meer dan voortreffelijke wijze heeft beheerd. De schatbewaarder laat – ondanks diverse investeringen – een financieel zeer gezonde vereniging achter. Bas Jansen prees hij voor het 'runnen' van de kantine. Geen eenvoudige klus en wanneer nodig was er altijd bezetting achter de bar. Secretaris Marinus van Tent Beking schetste vervolgens in vogelvlucht de periode dat hij had samengewerkt met de afscheidnemende voorzitter. In zijn slotwoord liet Garssen weten, dat het hem frustreerde dat in zijn termijn als voorzitter van Sportclub Brummen het niet tot een fusie is gekomen met vv Oeken. Gezien de krimp binnen de gemeente (minder jeugd en vergrijzing) en het daardoor teruglopende ledenaantal zullen de clubs elkaar toch nodig hebben in de toekomst.

Diverse nevenactiviteiten

Sportclub Brummen zet in op een toekomstgericht beleid. Men wil een levendige vereniging zijn waar aandacht voor prestatie en plezier hand in hand gaan. Er zijn wekelijks ongeveer 250 vrijwilligers actief, die het mogelijk maken de club draaiende te houden. Ook worden er voor de leden, inclusief de jeugd, diverse nevenactiviteiten georganiseerd. Op alle werkdagen is er een 'beweegprogramma' (walking football, beweegcircuit en wandelen) dat in de ochtenduren plaatsvindt. Ook kan men voor 35+-voetbal bij de club terecht. Besproken werd het vrijwilligersbeleidsplan, waarbij een bestuurslid verantwoordelijk is. Op niet al te lange termijn wil het bestuur nog een tweetal zaken realiseren. Zo staan nog de herinrichting van de kantine en de overkapping van het terras op de rol.  

Meer berichten
 


Week 21

SCHIEREILANDDe oplossing voor week 9: