Logo brummensnieuws.nl

Theater tussen de koeien

stock
stock

HALL - In een bij tijd en wijle 'Oerol-achtige' setting genoten ongeveer vijftig belangstellenden vrijdagavond de theatervoorstelling Kring Lopen, georganiseerd door BrummenEnergie en de Stichting IJsselhoeven.

Plaats van handeling erf en stallen van Natuurboerderij De Mhene in Hall, waar acteurs en muzikanten op telkens andere plekken een scène speelden. Centrale thema: duurzame energie, het platteland en landbouw en de spanning daartussen. De toeschouwers werden geconfronteerd met de dilemma's waar de gemeenteambtenaar, de projectontwikkelaar, de omwonenden van een boogde windmolen, de wetenschapper, het boerengezin en twee jonge boeren mee te maken hebben als het om duurzame energie en landbouw gaat. Het publiek mocht daarbij telkens reageren en deelnemen in de voorstelling. Dat maakte eens te meer duidelijk hoe complex het realiseren van duurzame energievoorzieningen op het platteland is, hoeveel belangen er meespelen, hoeveel meningen er zijn.

Actueel mag het thema zeker worden genoemd. Niet ver van De Mhene is een zonneweide voorzien van 27 hectare groot, waar een groot aantal omwonenden op tegen is. Daarbij wordt in Brummen gewerkt aan de concretisering van de zogeheten Regionale Energie Strategie. Die beoogt het in het landschap inpassen van duurzame energiebronnen als zonnepanelen en windmolens. Ook daarbij wordt nadrukkelijk naar het platteland gekeken als potentiële locatie voor dergelijke voorzieningen.

Meer berichten
 


De oplossing voor week 41:

ZELDZAAMHEIDDe oplossing voor week 36: