Logo brummensnieuws.nl

Dam-avond

BRUMMEN - De al wat oudere lezers zullen het zich ongetwijfeld nog herinneren. Op de avonden dat het vroeg donker was en televisie nog niet algemeen ingeburgerd was, werden er in de gezinnen spelletjes gespeeld. Het damspel was daarbij een favoriet onderdeel. In vrijwel elk gezin was wel een dambord en men kende de regels, want deze waren simpel. Door de komst van de computer, internet en het brede aanbod van sporten waar men vroeger nauwelijks kennis van had, is de belangstelling voor de damsport de laatste decennia afgenomen. Dat heeft tot gevolg gehad dat veel damclubs vanwege het gebrek aan leden hebben opgehouden te bestaan.

De laatste jaren neemt de belangstelling voor bordspelen echter weer toe. Er komen steeds meer ouderen met veel vrije tijd en men wil deze tijd benutten om zowel lichamelijk als geestelijk gezond te blijven. Het damspel is daarvoor uitermate geschikt. Het noopt de beoefenaars tot nadenken en dat heeft een positieve invloed op onze hersenen.

De Brummense damvereniging houdt om die reden op donderdag 19 september een open avond waarop iedere 50+er van harte welkom is. Denk niet dat dammen een spel voor heren is, ook dames zijn welkom. Denk ook niet dat dammen een saai spel is waarbij niet mag worden gesproken. Gezelligheid is een belangrijk onderdeel van de Brummense damvereniging!

Het clublokaal bevindt zich aan Plein 5 en de aanvang is om 19.45 uur.

Meer berichten
 


Week 6

In week 6 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 36: