Logo brummensnieuws.nl

Klachten bewoners hebben succes

EERBEEK - Het aantal evenementen dat bij of in sporthal De Bhoele in Eerbeek mag worden gehouden, wordt beperkt. Daartoe heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Volgens Tommy ten Hove heeft het geen gevolgen voor de exploitatie van sportcafé De Bhoele.

Na klachten over geluidshinder van omwonenden van Sporthal en sportcafé De Bhoele, gaf de gemeenteraad het college de opdracht om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Veel mogelijkheden zijn er voor het college niet. De uitbaters van het café Tommy ten Hove en zijn vrouw, hebben een volledige vergunning en daar kan volgens het college niet aan worden getornd.

Tijdens een gesprek met de bewoners op 18 juni zijn een aantal oplossingen de revue gepasseerd. Tot één daarvan, het beperken van het aantal mogelijke evenementen, heeft het college nu besloten.

De evenementen die de afgelopen maanden in de sporthal De Bhoele zijn georganiseerd, zijn niet altijd op initiatief van de uitbater van het sportcafé. Ook externe organisaties maken gebruik van de sporthal. Om te voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar de andere sporthal in de gemeente, besloot het college ook om ook ten aanzien van die sporthal een gelijkluidende limiet op te nemen.

Die limiet staat in het gemeentelijk evenementenbeleid en dat is opgesteld voor de twee dorpspleinen, het Marktplein in Brummen en het Stuijvenburchplein Eerbeek. Daar worden nu de Sporthal De Bhoele en Rhienderoord aan toegevoegd.

Volgens het evenementenbeleid mogen op die locatie tien kleinschalige evenementen (tot 500 bezoekers en achtergrondmuziek) worden georganiseerd, vijf grootschalige (500-7500 bezoekers, maximaal 80 dBA) en drie zeer grootschalige evenementen (meer dan 7500 bezoekers, maximaal 85 dBA).

Als in de praktijk blijkt dat dit onvoldoende effect heeft op de vermindering van de overlast, dan kan het college scherpere maximering in zowel het aantal evenementen als het decibel opnemen.

De uitbaters van het sportcafé zeggen nog niet te zijn geïnformeerd over dit collegebesluit. Tommy ten Hove zegt binnen deze regels goed uit de voeten te kunnen. "We hebben vorig jaar maar twee grote evenementen georganiseerd."

De maatregel heeft geen gevolgen voor de maandelijkse dj-avond die in het sportcafé wordt georganiseerd. Om de overlast hiervan zoveel mogelijk te beperken wil het college handhaving en politie inzetten. Deze handhavingsacties zijn gericht op het geluidsniveau en het schenken van alcohol aan minderjarigen.

Bij een aanhoudende overlast zal met de huurder van het pand (Sportkompas) nadere voorwaarden van het (toekomstig) gebruik worden vastgesteld.

Meer berichten
 


De oplossing voor week 49:

DEMONSTRATIEDe oplossing voor week 36: