Logo brummensnieuws.nl

Brummen moet fors meer betalen aan VNOG

GEMEENTE BRUMMEN - Terwijl in Brummen de discussie is gestart hoe de gemeente financieel gezond gemaakt kan worden, legt het college in een raadsvoorstel uit dat budgetoverschrijdingen bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) hebben forse gevolgen heeft voor de Gemeente Brummen. Over 2018 moet nog 67.988 euro worden betaald, over het lopende jaar moet Brummen 107.942 euro extra bijdragen. Ook voor de jaren 2020 tot 2023 houdt de gemeente rekening met een hogere bijdrage van 141.447 euro aan de VNOG dan aanvankelijk was begroot.

De VNOG is een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten in de regio om uitvoering te geven aan de diverse wettelijke taken, zoals brandweer, rampenbestrijding en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. De kosten van de VNOG worden volgens een verdeelsleutel over de 22 gemeenten verdeeld.

Bestuurlijke onoplettendheid zijn de oorzaak tot enorme budgetoverschrijdingen. In 2018 kost de VNOG 2,8 miljoen meer dan aanvankelijk begroot, in 2019 moeten de gemeenten samen bijna 4,5 miljoen extra ophoesten. Ook in de volgende jaren moet er extra geld worden uitgetrokken voor de VNOG. "Maar", zo verwacht het college in het voorstel aan de raad, "met deze reparatie kan de VNOG haar primaire wettelijke taken blijven uitvoeren en ontstaat er voor 2019 (naar verwachting) geen negatief resultaat."

Meer berichten
 


De oplossing voor week 30:

CONCENTRATIEDe oplossing voor week 36: