Afbeelding

Wanneer vergadert de gemeenteraad in het jaar 2023?

Gemeentenieuws

De gemeenteraad heeft zijn vergaderschema in september 2022 vastgesteld. In hoofdlijnen is dit schema vergelijkbaar met dat van voorgaande jaren. Dus gebaseerd op maandelijks een avond met één of meerdere forumvergaderingen en een afzonderlijke avond voor de besluitvormende raadsvergadering. Ook zijn er enkele facultatieve vergaderdata opgenomen voor bijeenkomsten waarvan het onderwerp en opzet op een later moment kan worden bepaald. Duidelijk is in ieder geval dat ook in 2023 de donderdagavond hét belangrijkste vergadermoment is van de Brummense gemeenteraad. 

BRUMMEN/ EERBEEK – Op de pagina van de gemeenteraad op de gemeentelijke website brummen.nl kunt u zien op wanneer de gemeenteraad van Brummen in dit nieuwe jaar 2023 bijeen komt. In het vergaderschema voor het gehele jaar 2023 zijn niet alleen de maandelijkse besluitvormende vergaderingen opgenomen, maar ook de data van forumbijeenkomsten en andere raads-bijeenkomsten. Alle vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar en u bent van harte welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen 

Onder andere via de gemeentelijke website, de gemeentelijke sociale mediakanalen, de wekelijkse digitale nieuwsbrief en de gemeentelijke informatiepagina’s GemeenteThuis wordt u tijdig geïnformeerd over de agenda’s van de raadsbijeenkomsten en de exacte vergaderlocatie. Overigens worden vanaf dit jaar niet alleen de maandelijkse besluitvormende raadsvergadering live via de lokale omroep uitgezonden. Dit geldt vanaf nu ook voor het forum dat plaatsvindt in de raadszaal. Op deze manier probeert de gemeenteraad de politiek nog dichter bij de inwoners te brengen. 

Meepraten

De maandelijkse forumbijeenkomsten zijn overigens hét moment voor inwoners om hun mening te geven of een vraag aan de gemeenteraad te stellen. Hierbij kan het gaan om een onderwerp dat op de agenda van een forum staat, maar het mag ook over een kwestie gaan dat niet staat geagendeerd. Wilt u over een onderwerp meepraten? Geef dit dan tijdig door aan de griffie van de raad. 

Website

Het nieuwe vergaderschema voor 2023 kunt u raadplegen via de website www.brummen.nl (kies bij ‘bestuur en politiek’ voor ‘gemeenteraad’ en vervolgens de groene button ‘vergaderingen’). Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad. Dit kan via telefoonnummer (06) 40 81 47 28 of het e-mailadres griffie@brummen.nl

Ook te vinden op de website www.brummen.nl 

Afbeelding
Wordt Brummen beste fietsgemeente 2024? Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Sfeervol afscheid Stichting MET Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Kinderen in actie tegen sluipverkeer Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Keuzes maken in onzekere tijden? Ingezonden 22 sep., 08:00
Afbeelding
FBE heeft vertrouwen in duurzame toekomst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Duurzame lieverdjes Columns 22 sep., 08:00
Afbeelding
Bas Jansen Groente en Fruit gaat stoppen Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Gemeentelijk plan klimaatadaptatie op komst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
'Zondagochtendverhaal' Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Baasje gezocht voor kittens Algemeen 21 sep., 18:15
Afbeelding
Uitslag kruisjassen vv Oeken 20 september Algemeen 21 sep., 18:11
Afbeelding
Doe mee aan het regionale onderzoek naar koopgedrag Gemeentenieuws 21 sep., 16:41
Afbeelding
Drie fora als voorbereiding op raadsvergadering 12 oktober Gemeentenieuws 21 sep., 16:40
Afbeelding
Popkoor Young Voices treedt op Algemeen 21 sep., 14:35