Afbeelding

Gemeenteraad op donderdag 1 september weer bijeen

Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Op donderdagavond 1 september vinden vanaf 19.00 uur de eerste vergaderingen van de gemeenteraad na het zomerreces plaats. Deze zijn openbaar en voor iedereen bij te wonen in het gemeentehuis in Brummen. Ook wordt deze avond live uitgezonden

via het televisiekanaal van de lokale omroep Voorst-Veluwezoom. 

Gestart wordt met een gezamenlijk forum, met aansluitend een korte besluitvormende vergadering. Over welke onderwerpen er op 1 september concreet een besluit wordt genomen hangt af van de uitkomsten van het raadsforum. Onderwerpen waarover de gemeenteraad namelijk nog verder met elkaar in debat wil, worden op de agenda gezet van de reguliere besluitvormende raadsvergadering op 15 september. Onder-werpen waarvoor dit niet het geval is, worden direct op 1 september als hamerstuk behandeld en besloten. 

Onderwerpen

Er staan op 1 september twee inhoudelijke voorstellen op de agenda van het gecombineerde raadsforum. Zo buigen de raadsleden zich over het plan om het bestemmingsplan voor uitbreiding van de woonwijk Elzenbos in Brummen (waar het gaat om fase 2) te actualiseren. Ook bespreekt de raad het voorstel om een regionaal samenwerkingsconvenant af te sluiten voor het taakveld ‘maatschappelijke opvang/beschermd wonen’. 

Meepraten? Dat kan!

Het forum gaat om 19.00 uur van start met enkele vaste agendapunten, zoals de lijst van ingekomen en verzonden stukken en het inspreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan. Ook kunt u tijdens het forum uw mening of inhoudelijke reactie geven over de inhoudelijke onderwerpen op de agenda. Wilt u meepraten? Laat dit dan uiterlijk 31 augustus 2022 weten aan de griffie van de raad. Dit kan via het centrale telefoonnummer (0575) 568233 of mailadres griffie@brummen.nl

Besluitvorming
Aansluitend op de forumvergadering neemt de gemeenteraad direct enkele besluiten. In ieder geval over het vergaderrooster van de gemeenteraad voor volgend jaar (2023). Ook worden de heren Erik Muller (GroenLinks) en Karel Ledeboer (PvdA) beëdigd als steunfractielid. En eventueel komen dus ook de twee inhoudelijke voorstellen die op de agenda van het forum staan op de besluitvormende raadsagenda. Deze twee voorstellen komen te vervallen wanneer in het forum bijvoorbeeld wordt aangegeven dat besluitvorming wordt doorgeschoven naar 15 september.

Stukken inzien

Op de gemeentelijke website www.brummen.nl kunt u minimaal zeven dagen voor de vergaderingen de stukken bekijken die bij de verschillende agendapunten horen. Beschikt u niet over een computer, dan kunt u binnenkort een gratis exemplaar van de agenda en bijbehorende voorstellen afhalen bij het Brummense gemeentehuis of het Servicepunt in Eerbeek.

Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Finale Hybride Dammen: Kleine foutjes grote problemen. Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Innovatiesubsidie leidt tot vernieuwend concept Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Gemeente, luister naar je inwoners! Ingezonden 1 dec., 09:00
Afbeelding
Eerbeek maakt zich klaar voor het Winter Weekend! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Midwinterwandeling: Een betoverende wandeling vol gezelligheid Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Brummense uitslag verkiezingen Tweede Kamer volgt landelijk beeld Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Campagne 'Stop geweld tegen vrouwen' van start: Reuversweerd oranje uitgelicht! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Rubriek Pennenlikkers: Agave Kruissen Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Oortveldruiters gaan weer oliebollen verkopen! Algemeen 30 nov., 16:11
Afbeelding
Kerstoptredens Popkoor Young Voices Algemeen 30 nov., 16:01
Afbeelding
Nieuwe taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Algemeen 30 nov., 11:01
Afbeelding
Drie-koren winterconcert Algemeen 30 nov., 10:47
Afbeelding
Kerstnachtdienst in Loenen Algemeen 30 nov., 10:33