Afbeelding

Toelichting gedecoreerden gemeente Brummen

Algemeen

Brummen, 24 april 2020

.

.

.

.

.

Mevrouw H.J. (Ria) Jager-Zeijseink, 67 jaar,  uit Brummen, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1983 - 1993 : vrijwilliger bij de Oecumenische School. Betrokkene ondersteunde leerkrachten bij de uitvoering van hun lesactiviteiten, bijvoorbeeld het voorlezen, het schoolkamp en de Sinterklaas en kerstviering. Daarnaast maakte zij deel uit van de redactie van de schoolkrant.

1983 - heden : vrijwilliger voor de Kerken- en Wintermarkt Brummen. Betrokkene zet zich in voor de financiering en de verbouwing. Daarnaast verzorgt zij het onderhoud van de Nederlandse Hervormde Kerk. 

1993 – heden : bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Floralia. Betrokkene zet zich in voor het organise-ren van de bloemententoonstelling en verzorgt workshops. 2000 - heden : penningmeester van de Evenementen Commissie Brummen. Betrokkene zet zich in voor het uitvoeren en opzetten van de Pinkstermarkt, het eieren zoeken in 't Goor, de Avondvierdaagse en de fietstocht.

2005 - heden vrijwilliger bij Riwis Zorg en Welzijn, locatie Tolzicht. Betrokkene zet zich in voor het maken van bloemstukken voor de aankleding van het gebouw. Daarnaast verzorgt ze activiteiten zoals de bingo en de inloopmiddag. 

2013 - heden : ondersteuner van een Poolse gezin. Betrokkene verzorgt tijdelijke opvang en zet zich in voor het vinden van een woonruimte voor het gezin. Daarnaast zocht zij naar een school voor de kinderen en ondersteunt zij de gezondheidsproblematiek van de moeder. Voorts vangt zij de kinderen op in vakantieperiodes. Mevrouw Jager kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd".

Mevrouw A.M.C. (Ans) Elshof-Schoot Uiterkamp, 60 jaar, uit Brummen, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1996 - heden : vrijwilliger bij en bestuurslid van de Brummense Vrijwillige Brandweer Vereniging. Betrokkene fungeert als lid van de evenementencommissie, coo¨rdineert maandelijks een avond voor oud-leden en bezoekt de zieke leden.

2006 - heden : vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Sint Andreas Brummen. Betrokkene fungeert als coördinator voor het ophalen van de goederen voor de jaarlijkse rommelmarkt en zij koopt de spullen in voor het rad van avontuur en de verloting. Daarnaast sorteert zij de goederen en verpakt zij deze. Voorts organiseert zij de jaarlijkse barbecue.

2010 - heden : vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Brummen/Leuvenheim. Betrokkene fungeert als verzorgende tijdens de verschillende activiteiten en de zorgvakanties.

2014 - heden : mantelzorger/ondersteuner voor haar schoonmoeder. Betrokkene verzorgt de administratie, doet de wekelijkse boodschappen en houdt haar dagelijks gezelschap.
Mevrouw Elshof kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd".

Mevrouw M.A. (Mia) van der Westen-van den Ende (80 jaar) uit Brummen, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1975 - 1982 : secretaris van de Ponyclub de IJsselruiters te Brummen. Betrokkene organiseerde mede de spring- en dressuurwedstrijden voor de pony's en de Gelderse Kampioenschappen. 1984 - 1999 : vrijwilliger bij het Vormings Centrum Eerbeek, waar zij destijds werkte als administratief medewerker. Betrokkene organiseerde in haar vrije tijd mede de vormende activiteiten voor volwassenen, zoals taal-, computer-, schilder-, EHBO- en reanimatie-, kook- en tuincursussen.

1985 - 2012 : vrijwilliger bij de Culturele Stichting Brummen. Betrokkene organiseerde mede de drie jaarlijkse evenementen, zoals een literaire avond, dictee-avond en een jeugdmiddag, en was met name verantwoordelijk voor de administratie en de coördinatie van de projecten. 2005 - heden : oprichter van de Lees- en boekenclub te Brummen (6 leden). Betrokkene begeleidt de bijeenkomsten.

2011 - 2012 : initiator en organisator van het muzikale project Carmina Burana. De twee concerten werden uitgevoerd door een projectkoor, kinderkoor en een orkest (100 deelnemers). 

2013 - 2017 : organisator van de diverse culturele evenementen in de Andreaskerk te Brummen, zoals een balletvoorstelling, concerten en een modeshow. Betrokkene zette zich daarmee in voor het behoud van de kerk als lokaal cultuurhuis, maar deze werd uiteindelijk verkocht.

2014 - 2019 : organisator van het Project Jeugd en Cultuur te Brummen. Betrokkene organiseerde de toneelvoorstellingen voor en door kinderen ter inspiratie en verbinding op het gebied van cultuur en muziek. 

2019 - 2020 : initiator en organisator van het Projectkoor The armed Man t.g.v. 75 jaar vrijheid. Betrokkene fungeert als coördinator, onderhoudt het contact met alle betrokkenen en organiseert tevens de concerten en de oorlogsmaaltijd voor de schoolkinderen. Mevrouw Van der Westen kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd".

De heer M. (Marius) Heutink (72 jaar), uit Leuvenheim, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten: 

1992 - heden : vrijwilliger bij de Volleybalvereniging WSV (350 leden). Betrokkene fungeert als scheidsrechter en zet zich in voor het ophalen van oud papier. Daarnaast zet hij zich in voor de materialen. 

1998 - 2018 : bestuurslid van de Stichting Kerkenmarkt. Betrokkene organiseert de jaarlijkse kerkenmarkt en zet zich in die hoedanigheid in voor het geluid en de logistiek. Hij haalt spullen op bij mensen thuis en scheidt afval bij de afvalverwerking

2010 - heden : vrijwilliger bij Uitspanning Vroolijke Frans te Oeken. Betrokkene zet zich in voor het tuinonderhoud, sloopwerkzaamheden, het schilderen en verbouwingsklussen.

2013 - heden : vrijwilliger bij de Stichting Gelderveste. Betrokkene zet zich voor de school in met het tuinonderhoud en het restaureren van materiaal. Daarnaast verzorgt hij het podium voor de musical. 

2016 – heden : vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Brummen. Betrokkene fungeert als hulpkoster en hulp-diaken. Daarnaast zet hij zich in om de zalen in gereedheid te brengen. Voorts verricht hij onderhoudswerkzaamheden.

De heer Heutink kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd".

De heer A. (Antoon) Menkveld  (72 jaar), uit Hall, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1975 - 1985 : penningmeester van de Stichting De Krooshof te Zijderveld. De stichting beheert een dorpshuis.

1978 - 1984 : secretaris, penningmeester van en vrijwilliger bij de Nederlands Hervormde Gemeente te Austerlitz. Betrokkene fungeerde als ouderling-kerkvoogd.

1995 - heden : secretaris van de Stichting Gemeenschapsbelang Hall. De stichting beheert een dorpshuis.

1996 - heden : secretaris (2008-heden), bestuurslid (1996-2008) van en vrijwilliger bij het CDA, afdeling
Brummen (ledenaantal onbekend). Betrokkene fungeerde als fractieondersteuner en thans fungeert hij als contactpersoon landbouworganisaties.

1999 - heden : vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden. Betrokkene fungeert als ouderling-kerkrentmeester, koster, kerkbladbezorger en als lid van de activiteitencommissie. Voorts fungeerde/fungeert hij als afgevaardigde naar regionale en lokale synodes en classes. Daarnaast verricht hij onderhoudswerkzaamheden en bereidt hij de zang- en gemeenteavonden voor. Daarnaast fungeert betrokkene sinds 1995 als mantelzorger voor zijn chronisch zieke echtgenote.

De heer Menkveld kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd".

De heer K. (Klaas) Wensink (69 jaar),  uit Hall, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten: 

1963 - 1978 : vrijwilliger bij en voorzitter van het Jong Gelre afdeling Eerbeek-Hall-Loenen. Betrokkene organiseerde activiteiten.

1977 - 1982 : voorzitter van de LTO Noord (25.000 leden) (voorheen Gelderse Maatschappij van Landbouw afd. Eerbeek-Hall). 

1980 - 2012 : voorzitter van de Studieclub Veehouderij (20 leden) te Klarenbeek.

1986 - 1994 : vrijwilliger bij de protestantse gemeente Hall en Voorstonden. Betrokkene fungeerde (1986-1994) als (jeugd-)ouderling. Voorts hangt hij de vlag uit bij vieringen.

1993 - heden : vrijwilliger bij en vicevoorzitter van de Dorpsraad Eerbeek-Hall.

De heer Wensink kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd".

De heer F. (Freek) Toevank (72 jaar),  uit Eerbeek, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten: 

1996 - heden : penningmeester van en vrijwilliger bij de werkgroep Culturele Vorming Basisonderwijs te Brummen. Betrokkene realiseerde mede het convenant Cultuur & Onderwijs Brummense Basisscholen, waarin o.a. een minimum aantal uren cultuuronderwijs werd afgesproken. Daarnaast vroeg hij de subsidies aan en gaf hij mede vorm aan de cultuurlessen.

2007 - 2019 : penningmeester, secretaris van en vrijwilliger bij de Stichting Cultuur en Sport Brummense Basisscholen. Betrokkene vroeg de subsidies aan en onderhield het contact met de scholen, sportverenigingen en culturele organisaties. Daarnaast droeg hij bij aan de organisatie van sportdagen en wierf hij fondsen. Door de totstandkoming van de Brummense sportkoepel en de aanstelling van een cultuurfunctionaris is de stichting opgeheven.

2011 - 2019 : medeoprichter, penningmeester van en vrijwilliger bij de Stichting Kinderen in Eerbeek Maken Muziek. De stichting faciliteert professioneel muziekonderwijs op basisscholen. Betrokkene onderhield de contacten met de scholen, organiseerde bijeenkomsten voor leerkrachten en fungeerde als onderwijskundig adviseur.

2012 - heden : vrijwilliger bij het 4 en 5 mei comité Eerbeek. Betrokkene verzorgt het draaiboek en realiseerde een gedenkteken ter ere van een neergestorte Britse bommenwerper. Daarnaast initieerde en beheert hij een website voor kinderen en realiseerde hij een systeem van QR-codes bij oorlogsmonumenten. De codes zijn gelinkt aan contextuele verhalen over het oorlogsverleden. Daarnaast was betrokkene secretaris van het Eerbeeks directeurencollectief.

De heer Toevank kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd".

De heer W. (Willem) van der Vliet (75 jaar,  uit Eerbeek, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

Decorandus was eerste trompettist en solotrompettist bij het Radio Filharmonisch Orkest (1975-2002), 

Docent Trompet Klassiek bij het Conservatorium Utrecht en het Conservatorium Amsterdam (1978- 2002) en klassiek trompettist bij De Amsterdamse Bachsolisten, het Combatimentconsort, het Amsterdams Kamerorkest, het Nederlands Kamerorkest en het Nederlands Blazersensemble (1980- 2006). 

Als trompetdocent ontwikkelde hij een revolutionaire visie op het musiceren in het algemeen. Zo combineerde hij een speciale ademtechniek uit het soefisme en articulatie met het musiceren, waardoor de stress bij de muzikant vermindert tot verdwijnt. Thans begeleidt betrokkene nationale en internationale musici op persoonlijke titel, waarvoor hij een financiële bijdrage vraagt naar draagkracht. Tevens geeft betrokkene regelmatig masterclasses in zowel binnen- als buitenland.

1988 - heden : leider van het Soeficentrum te Utrecht-Bilthoven (1988-2000) en Deventer (2000- heden) (100 leden). Onder zijn leiding groeide het aantal leden. Betrokkene geeft les, begeleidt de volgelingen binnen het universele soefisme en leert ademhalingstechnieken aan. Daarnaast speelt hij trompet tijdens de diensten. 

De heer Van der Vliet kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd".

Afbeelding
Wordt Brummen beste fietsgemeente 2024? Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Sfeervol afscheid Stichting MET Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Kinderen in actie tegen sluipverkeer Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Keuzes maken in onzekere tijden? Ingezonden 22 sep., 08:00
Afbeelding
FBE heeft vertrouwen in duurzame toekomst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Duurzame lieverdjes Columns 22 sep., 08:00
Afbeelding
Bas Jansen Groente en Fruit gaat stoppen Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Gemeentelijk plan klimaatadaptatie op komst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
'Zondagochtendverhaal' Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Baasje gezocht voor kittens Algemeen 21 sep., 18:15
Afbeelding
Uitslag kruisjassen vv Oeken 20 september Algemeen 21 sep., 18:11
Afbeelding
Doe mee aan het regionale onderzoek naar koopgedrag Gemeentenieuws 21 sep., 16:41
Afbeelding
Drie fora als voorbereiding op raadsvergadering 12 oktober Gemeentenieuws 21 sep., 16:40
Afbeelding
Popkoor Young Voices treedt op Algemeen 21 sep., 14:35