Afbeelding

Bewoners willen meer bomen en meer groen in de wijken

Gemeentenieuws

BRUMMEN / EERBEEK - Voordat we starten met het opstellen van nieuw beleid voor het openbaar groen en de straatverlichting, heeft de gemeente via het inwonerspanel gepeild hoe haar inwoners over deze onderwerpen denken. Ook is op verzoek van het Landschapsnetwerk uitgevraagd hoe de door hun opgestelde Landschapsbiografie ontvangen is. De uitkomsten zijn helder en zowel de gemeente als het Landschapsnetwerk kunnen de uitkomsten gebruiken voor het opstellen van hun plannen. Duidelijk is dat de inwoners het landschap en het openbaar groen belangrijk vinden. Een grote meerderheid van de mensen ziet graag meer bomen en groenvakken in de gemeente.

Veel draagvlak voor meer biodiversiteit

79% van de deelnemers aan de enque^te vinden het een goed idee om bestaande gazons en plantvakken aan te passen zodat er meer kruiden en wilde bloemen groeien. Dit om de leefomstandigheden voor insecten, vogels, amfibiee¨n en kleine zoogdieren te verbeteren. Ook het aanpassen van het onderhoud voor verbetering van de biodiversiteit kan op grote steun rekenen. Ruim zestig procent van de mensen geeft aan de eigen tuin, of het eigen bedrijfsterrein, te willen vergroenen.

Over het uitgevoerde onderhoud zijn de meningen in de gemeente verdeeld. 38% is van mening dat het openbaar groen voldoende wordt onderhouden, terwijl een zelfde hoeveelheid mensen juist vindt dat het niet voldoende wordt onderhouden. Uitkomsten die om maatwerk vragen bij het op te stellen groenbeleid en - beheer.

Openbare verlichting

We vervangen oude straatverlichting door nieuwe ledlampen die langer meegaan en minder energie gebruiken. Het grootste deel van de respondenten heeft de nieuwe verlichting al opgemerkt. Ruim 60% van hen vindt het nieuwe licht aangenaam. De helft van de respondenten zou graag geler, en dus sfeervoller licht zien in de centra en historische locaties. Het dimmen van de openbare verlichting in de nachtelijke uren is volgens ruim 70% van de respondenten een prima idee.

Landschapsbiografie van Brummen

De helft van de respondenten heeft ‘de Landschapsbiografie’ in huis liggen. Van degene die geen exemplaar hebben, is het grootste deel niet op de hoogte van het bestaan van de Landschapsbiografie. Lezers vinden de landschapsbiografie (zeer) interessant en hebben met name wat opgestoken van de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Het meest gewaardeerd in onze gemeente worden de natuurgebieden en de grote variatie van landschappen. Bezorgdheid is er over het verdwijnen van houtwallen, bomenrijen en bloemrijke randen en de hieraan gekoppelde achteruitgang van insecten en vogels. Ook is er bezorgdheid over het verschijnen van zonneparken en windmolens. De bereidheid om zelf de handen uit de mouwen te steken is volop aanwezig. 40% overweegt zelf actief te worden voor de bescherming en verbetering van hun leefomgeving. En dan vooral door de tuin meer natuurvriendelijk in te richten.

Inwonerspanel

Het inwonerspanel Brummen Spreekt bestaat sinds eind 2014 en telt meer dan 1200 panelleden. Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan zich aanmelden. Inschrijven kan via de website van Brummen Spreekt: www.brummenspreekt.nl. Op deze website staan ook de resultaten van dit onderzoek en eerdere onderzoeken die we hebben laten uitvoeren.

!
Afbeelding
Expositie autokunst Hans Baakman bij Gallery Aaldering Algemeen 23 sep, 09:39
Afbeelding
Kunsttentoonstelling ‘een dunne lijn’ geopend Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Nieuwe clubkampioenen IJsselruiters Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Hoera, mijn pensioen wordt verhoogd of ……..? Ingezonden 23 sep, 09:00
Afbeelding
Dorpen weer een stukje schoner Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Winkel en appartementen op plek Blokker Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Het dak gaat van het marktplein af! Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Sassette zoekt baasje Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Eerste werkbezoek college: Circulus Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Chroomverdacht Columns 23 sep, 09:00
Afbeelding
Bezwaar uit Loenen tegen inhaalverbod Kanaalweg Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Provincie stelt ontwerp bestemmingsplan vast Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Zaterdag 8 Oktober: De Bewust Gezond Markt Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Eerste werkbezoek college: Circulus Algemeen 23 sep, 09:00