Conceptversie van de RES geeft eerste doorkijk
Logo brummensnieuws.nl

Conceptversie van de RES geeft eerste doorkijk

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK – Wereldwijd is afgesproken om samen de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ieder land, iedere provincie en iedere regio draagt zijn steentje bij. Ook wij. In de Regionale Energie Strategie (RES) staat beschreven hoeveel zon- en windenergie elke regio in Nederland in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden er zijn voor zon- en windenergie na 2030. De eerste conceptversie van onze RES is af en op www.brummen.nl/res te lezen. Graag horen wij uw mening hierover. Dit kan zowel digitaal als door met ons in gesprek te gaan. Uw inbreng helpt richting een schonere toekomst, voor ons e´n voor onze kinderen.

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio hebben het afgelopen jaar samen gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). Zo hebben Brummen Energie, het Landschapsnetwerk, dorpsverenigingen en inwoners uit het buitengebied een bijdrage geleverd voor onze lokale inbreng. Samen willen we verder werken aan de ontwikkeling van onze definitieve RES. Ook in de toekomst werken we daarom graag samen met onze inwoners. Hoe? Om te beginnen horen wij graag wat u van de concept-RES vindt.

Digitaal

Via een www.brummen.nl/res kunt u op dit moment al eenvoudig en snel uw mening geven over de concept-RES.

Gesprekstafel

 Ook willen wij inwoners de gelegenheid bieden om persoonlijk met ons in gesprek te gaan. Op maandag 17 en donderdag 20 augustus organiseren wij daarom een gesprekstafel waarbij u over de concept-RES in gesprek kunt gaan met mensen van de Cleantech Regio, de gemeente en deelnemers van het lokale atelier. Wij willen u op een veilige en comfortabele manier de mogelijkheid bieden het gesprek aan te gaan en hanteren de gangbare coronamaatregelen. Daardoor zijn wij wel genoodzaakt een limiet te stellen aan het aantal inwoners dat kan deelnemen aan de gesprekstafel. U kunt zich aanmelden voor de gesprekstafel via www.brummen.nl/res. Geeft u zich uiterlijk 12 augustus op.

Meer berichten
 


Week 02

In week 2 stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: