Logo brummensnieuws.nl

Elke partij een veilig fietspad

  Columns

COLUMN - ‘Elke partij wil wel een veilig fietspad’, kopte het dagblad Trouw boven een stuk over de beleving van gemeenteraadsverkiezingen. Is er genoeg onderscheid, vroeg de redactie aan de lezers. ‘Gemeente Thuis’ zorgde voor een overzichtelijke vergelijking van de partijstandpunten in Brummen. De zes partijen die aan de verkiezingen deelnemen, spraken zich uit over duurzaamheid en dorpscentra en alles ertussen aan welzijn en welvaart. Het grootste onderscheid vormen de foto’s van de kandidaten op locatie: twee bruggetjes, een boekhandel, het gemeentehuis, een hexagram.

‘Mensen met ambities in het lokaal bestuur hebben steeds minder zin om zich te onderwerpen aan de mores, de hiërarchie en alle landelijke standpunten van de oude partijen. Zelf een nieuwe partij oprichten is doorgaans een kortere weg naar lokale invloed’, aldus De Volkskrant. In onze gemeente hebben lokale partijen verkiezingen gewonnen. Het IPV in 2010 en Lokaal Belang in 2018. Zij vielen uiteen door botsende ambities en afsplitsingen. De restanten van Lokaal Belang hebben de hippietijd allang overleefd. Maar toch: ‘Meer dan de helft van de kandidatenlijst 2022 is met elkaar getrouwd’, onthulde de Stentor.

Een landelijke hiërarchie, waar De Volkskrant voor vreest, is onder onze dorpspolitici niet aanwijsbaar. Rechts en links evenmin. Maar onder de verkiezingsretoriek vibreert toch wel enige variatie. Verschillen moet je halen uit: ‘Wethouders moeten in de gemeente Brummen wonen’ (Lokaal Belang)’ Ambtenaren moeten we gaan delen met de buurgemeenten’ (VVD); ‘Wij bezuinigen niet op de zorg’ (PvdA); ‘Wij ondersteunen boeren’ (GroenLinks); ‘ Zelfbeheer van groenvoorzieningen’ (CDA); ‘ Geen windmolens, pas als er nieuwe regels zijn, kijken of toepassing mogelijk is’ (D66).

Veel van het lokale bestuur is uitvoering van provinciaal- en rijksbeleid en de persoon van een dorpspoliticus zegt soms meer dan een heel verkiezingsprogramma. Kiezen maar!

Muus Groot

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: