Logo brummensnieuws.nl

De billen bloot

  Columns

COLUMN - ‘Ze dronken een glas, zij deden een plas en lieten de zaak zoals hij was’. Het leek de gang van het onderzoek naar de bestuurskracht van onze gemeente. De onderzoekers van het adviesbureau Berenschot verwijten Brummen ‘een slachtofferrol’ en onvoldoende tegengas tegen de provincie en de industrie in Eerbeek. ( ‘Als je een geit optilt, laat zij haar poten hangen’) Als reactie kwam de gemeenteraad met een ‘ontwikkelplan’ en een ‘integrale afweging’ eens per jaar.

De papierindustrie en de invloed op haar omgeving zijn het overheersende probleem van de gemeente Brummen, maar daar hoor je de raad niet over. In haar verkiezingsprogramma schrijft de VVD laconiek : ‘Ontsluiting van de papierfabrieken in Eerbeek is in handen van de provincie’. Het zou door de hele politiek, van links tot rechts, geschreven kunnen zijn.

Eerbeek staat op z’n kop vanwege het voornemen om een verkeersweg aan te leggen door park ’t Haagje en de raad staat stilletjes te loeren in de bosjes. Niet vanwege obstructie in de raad zag de provincie af van een logistiek centrum, lees een torenhoge doos op het Burgersterrein, maar vanwege de weerstand onder de bevolking.

Maar, joechei, GroenLinks is losgegaan. Waar de provincie het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) nu denkt te verplaatsen naar het Industrieterrein Kollergang, ten koste van een bos of een camping, stelt Groen Links dat het LCE ‘onbetaalbaar en overbodig is’.

GroenLinks verwijt de industrie een gebrekkige onderbouwing van het LCE, maar haar ‘tegen’ is evenmin controleerbaar opgetuigd, wel dwingt het de industrie en de politiek tot meer openheid en forceert het een publiek debat over nut en noodzaak van het LCE.

Berenschot noemt het Brummense bestuur ‘gebrekkig transparant’ en: ‘Het is sterk de vraag of de gemeente Brummen in de toekomst kan voldoen aan de eisen en ambities die worden gesteld’. Daar zou de verkiezingsstrijd over moeten gaan. Niet ‘integraal afwegen’, maar de billen bloot.

Muus Groot

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: