Logo brummensnieuws.nl

Wie betaalt de illusie?

  Columns

COLUMN - De nationale kwaliteitskrant NRC Handelsblad beschreef in drie pagina’s het leed van Eerbeek. ‘Een Veluws dorp met de skyline van een industriestad’. Wonen en industrie worstelen om de ruimte. Uit elkaar kunnen ze niet. Dat kost minstens een miljard volgens wijkvoorzitter Gerard van Egmond. Het leed van Eerbeek is te groot voor de gemeente. De provincie heeft de regie overgenomen en investeert 170 miljoen euro in ‘Eerbeek-Loenen 2030’. 

Niet alleen het industriële complex is de gemeente boven het hoofd gegroeid. De machteloosheid heeft nu ook de begroting bij de keel. Brummen komt tekort voor een sluitende meerjarenbegroting en zal onder financiële curatele van de provincie komen. In Gemeente Thuis hebben de acht gemeenteraadsfracties beleidsarme algemeenheden opgedist: ‘balans houden op het slappe koord’ (D66), ‘zijn we capabel?’ (CDA), ‘blut’ (Hofman&Kleverwal), ‘waar staat de geldboom’ (Democratisch Brummen), ‘onze tuinen groen/blauw inrichten’ (GroenLinks), ‘blijf gezond’ (Lokaal Belang), ‘vasthouden aan waar we voor staan’ ( PvdA), ‘durf te kiezen’ (VVD).

In feite staat de raad met de handen omhoog een provinciaal herstelplan af te wachten. Dan zal blijken of Brummen nog zelfstandig kan blijven en wat de prijs is. Alleen de VVD heeft enkele concrete voorstellen. Zij laat het adagium ‘alles dubbelop in Brummen en Eerbeek’ los. Dubbelop is vaak dubbel schraal. Van de VVD mogen het gemeenteloket in Eerbeek en een van de bibliotheken gesloten worden en het zwembad in Brummen geprivatiseerd. Maar als je niet wilt dat er een halve bibliotheek achterblijft dan moet er geïnvesteerd worden in een nieuw huis voor welzijn en cultuur. Het zwembad zal een bruidschat mee moeten krijgen en een sociaal plan. ‘Armen kunnen geen broekriem aanhalen’, kopte De Volkskrant. Wie betaalt de illusie? Niet de VVD, die snoeit zelfs het belastingplan van B & W. Brummex nadert.

Muus Groot  

Meer berichten
 


Week 36

In week 36 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: