Logo brummensnieuws.nl

Dominee en koopman

  Columns

COLUMN - De middenstanders van Eerbeek hebben ontdekt dat de grotemensenwereld niet ophoudt bij de gemeentegrens. Ze zijn geschokt dat onze burgemeester en de wethouders zich voor een ‘kleurrijk’ sinterklaasfeest hebben uitgesproken. In een paginagrote alarmadvertentie noemen ze het standpunt van B&W ‘ondoordacht’ en ‘onzorgvuldig’. (Brummens Nieuws d.d. 11 september). ‘De geest is uit de fles’, schrijft Alice Weltevreden namens de winkeliers van Eerbeek.

B & W constateert slechts dat het sinterklaasfeest ‘steeds meer roetveeg- en kleurenpieten kent’ en roept de organisatoren op aansluiting te zoeken bij de kleurrijke trend. Stel je voor dat onze bestuurders aan de winkeliers van Brummen en Eerbeek toestemming zouden moeten vragen om het volk te onderhouden over de coronamaatregelen en ‘het zwarte piet-vraagstuk’. Alice Weltevreden noemt het gebrek aan respect voor de winkeliers. Ze eist excuus van de burgemeester. Het lijkt wel een ’drillrap’, de dreigende taal van de straat.

Nederland is van de dominee en de koopman. Het wordt verstikkend als de winkeliers de beide rollen voor zich opeisen. Ze gaan over het kinderfeest op straat en niet over de moraal. Het lijkt mij bij uitstek een taak van een burgemeester om de burgerij aan te spreken op haar saamhorigheidsgevoel. Waarom per se een zwarte Piet, die door mensen met een gekleurde huid als kleinerend wordt ervaren?

Op Facebook loopt de gemeentepagina vol met overwegend kritisch commentaar aan het adres van B &W. Je zou denken dat van de volwassenen iets wordt afgepakt. Of dat kinderen worden gekrenkt. Maar het geloof van de kleintjes in Sinterklaas verandert echt niet met de kleur van Piet z’n wangen.

De burgemeester sprak ons aan op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een hartelijke samenleving, waar iedereen zich thuis kan voelen. Misschien moeten we onze toon wat matigen. Het is het overwegen waard.

Meer berichten
 


Week 36

In week 36 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: