Logo brummensnieuws.nl

Cijfers liegen niet, ze bedriegen

  Columns

Kun je met een vernauwde halsslagader, een verwijde buikslagader, of een rotte knie veilig naar een Gelre ziekenhuis? Niet als het aan AD- De Stentor ligt. Gelre staat onderaan in de ziekenhuis- ranglijst van de krant. Je moet vrezen voor complicaties, infecties en een lang ziekbed. Het is precies geregistreerd, maar wat zegt het eigenlijk? Volgens Gelre is het scorebordjournalistiek. Het aantal patiënten met verwijde buikslagaders en vernauwde halsslagaders is gering en één complicatie is meteen een grote stijging van een klein percentage. Die verdediging is tegelijk een nieuwe zwakte, want weinig patiënten is weinig ervaring en meer risico.

Trouw-columnist en arts Bert Keizer heeft zich geërgerd aan de 'stuitende onzin' van de Alzheimerstichting als zou een op de vijf mensen dement worden. Als dat waar is, schrijft Keizer, dan zouden er 3,5 miljoen demente mensen zijn. Het zijn er 'slechts' 250 duizend, want 'een op de vijf' gaat alleen over 80- plussers, niet over iedereen.

Cijfers liegen niet, ze bedriegen. Je moet ze interpreteren. De verdediging van Gelre is: niet het cijfer telt, maar de omstandigheden. De opstandige boeren zeggen dat de stikstof-metingen van het RIVM niet fijnmazig zijn en daarom bedrieglijk. Volkswagens haalden prachtige data op de rollerbank, maar op de weg bleken het stinkende diesels.

Binnenkort wordt Brummen overstroomd met de uitkomsten van een opiniepeiling onder het inwonerspanel Brummen Spreekt. Het Rijk wil windmolens en zonnevelden en de Stedendriehoek moet leveren. Tijdens een werksessie van de Regionale Energie Strategie (RES) werd het aandeel Brummen geschat op zo'n dertig windmolens en tientallen hectares zonnepark. Het opiniepanel mag vertellen 'hoe' en 'waar'. Een beste kans dat het een persbericht oplevert als: 'Brummen wil molens in het groen'. Gedocumenteerd met percentages en cijfers, als was het innerlijke drang in plaats van externe dwang.

Muus Groot

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: