Logo brummensnieuws.nl

Muus - Koeien in de wei

  Columns

Het protest van de boeren op het Malieveld heeft de onhoudbaarheid van de intensieve veeteelt meegezogen in de publieke aandacht.  Tractoren op de snelweg voor de mooie plaatjes en kritische praatjes in de media, zoals deze:    

 "Het landschap zal zeker veranderen: ik denk dat veel boeren namelijk voor een opkoopregeling zullen kiezen. Maar er zullen ook altijd boerenbedrijven blijven. Grotere bedrijven die nog efficiënter werken en nog meer veranderingen doorvoeren. Zo zouden boeren  in de toekomst best eens dierlijke eiwitten  uit planten kunnen gaan winnen, zodat het tussenstation - de koe - niet meer nodig is. Wat niet betekent dat de koe verdwijnt. Nee, die zal er in Nederland altijd zijn, al is het alleen voor de begrazing van natuurgebieden". Het is een citaat van Rudy Rappinge in  AD/ De Stentor. Rappinge is oud hoogleraar duurzame  ontwikkeling en systeeminnovatie aan de Wageningen-universiteit en lid van  het Adviescollege stikstofproblematiek, de commissie Remkes. 

Met de trekkers trok de kritiek op naar het Malieveld: De eindeloze subsidiëring door de EU, roekeloze investeringen na het verscheiden van de melkquota en de knieperige consument in de supermarkt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek  (CBS) is 18% van de boeren miljonair. Het boereninkomen van 42.000 euro ligt ruim boven het gemiddelde van alle werkenden (€ 34.000) .

Brummen telt ongeveer vijftig boeren. Statistisch zijn dus negen van hen miljonair. Je kunt ze bijna aanwijzen in het landschap, de kapitale boerderijen van Rappinge. Ik hoop wel dat ze nog even wachten met de wisselteelt van 'dierlijke planten' en koeien.

Onze burgemeester heeft het vaak over de mooiste gemeente van Gelderland.  Zijn lyriek kan onmogelijk het industriële  'dorpsschoon' van Eerbeek betreffen. Maar daaromheen: Het landschap van de Veluwe en de IJssel, de landgoederen, de patriciërshuizen, de uiterwaarden. En de koeien in de wei.  

Muus Groot

Meer berichten
 


De oplossing voor week 41:

ZELDZAAMHEIDDe oplossing voor week 36: