Logo brummensnieuws.nl

MUUS - Een hete zomer

  Columns

Behalve naar een nieuwe wethouder zoekt Brummen naar geld en goeie woorden. Is het een hetze tegen de persoon van de afgetreden wethouder Wartena, zoals ze zelf veronderstelt – 'er heeft sinds mijn aantreden een prijs op mijn hoofd gestaan'- gaat het om haar beleid, of rommelt het in de coalitie van VVD, PvdA, CDA en Lokaal Belang. Is het misschien alle drie? In Wartena´s nagelaten winkel de Pelikaan in Eerbeek schenken ze zuivere koffie, misschien ooit de politiek ook.

De zoektocht naar geld wordt steeds dringender nu de raad de voorgestelde verhoging van de OZB-belasting tot 'bij benadering het Gelderse gemiddelde' heeft gehalveerd. De VVD keert zich daarmee tegen de eigen wethouder Steinweg van financiën, die de hogere belastingopbrengst een levensvoorwaarde voor de gemeente vindt. Je hoort de coalitiepartijen CDA en PvdA brommen dat de voorgestelde verhoging redelijk was. Financieel staan ze dichter bij GroenLinks dat nog een schepje extra bij het Gelderse gemiddelde wil doen, maar de coalitiekramp hield hen bijeen met de stramheid van een Pruisische officier.

In veel gemeenten, en zeker ook in Brummen, slokt het sociaal beleid steeds meer geld op. Een rem schijnt moeilijk te vinden. Zorgwethouder Pierik zegt dat desnoods andere beleidsterreinen zullen bloeden om te waarborgen dat 'wie zorg nodig heeft die ook krijgt'. Aan het principe twijfelt niemand, maar achter de hand wordt wel het gemak bekritiseerd waarmee voorzieningen worden toegekend. Is een op de negen jongeren onder de hoede van jeugdzorg niet wat veel? En gaat er niet 'n boel zorggeld naar de bureaucratie?

Op weg naar de begroting 2020 moet Brummen op zoek naar een wethouder, naar meer inkomsten en naar sociale gestrengheid. Hoe zal het de geschiedenis halen: als 'reconstructie 2019', 'bestuursakkoord 2.0', of wordt het crisis? Inbeslagneming door de provincie en verlies van zelfstandigheid dreigen op de achtergrond. Het wordt een hete zomer in Brummen.

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: