Logo brummensnieuws.nl

Kritiek op rapport Nut en Noodzaak LCE

EERBEEK – De gemeenteraadsfractie van GroenLinks Eerbeek-Brummen heeft scherpe kritiek op het onderzoek naar Nut en Noodzaak Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) dat in opdracht van de Provincie Gelderland eind vorig jaar is gepubliceerd. Volgens de fractie is dat rapport misleidend en niet onafhankelijk.

Eind vorig jaar concludeerde de stuurgroep dat er te weinig informatie was om over het LCE een goed onderbouwde beslissing te nemen. In korte tijd werd door het bureau Buck Consultants International een rapport opgesteld. De conclusie dat een Logistiek Centrum in Eerbeek noodzakelijk is, wordt door GroenLinks betwist.

In hun analyse concludeert de raadsfractie dat de noodzaak ontbreekt want de gepresenteerde groeicijfers zijn misleidend en extra opslag is niet nodig. Een LCE vergt hoge (maatschappelijke) kosten en is nadelig voor omgeving. Verder concludeert de fractie van GroenLinks dat er sprake is van doelredenatie, eenzijdige feiten, geen onderbouwde business case en dat de belangrijke vragen zijn niet gesteld: Wie betaalt wat en waarvoor?

Ook concluderen de opstellers van de analyse dat een nul alternatief (geen LCE) niet is bekeken of overwogen, laat staan dat er een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) is gemaakt. Het externe bureau dat voor de Provincie onderzoek heeft gedaan zou de conclusies louter hebben gebaseerd op bronnen die door de papierindustrie zelf zijn aangeleverd, overige belanghebbenden zijn nauwelijks gehoord. Volgens een eerste indruk van GroenLinks is er sprake van selectief gebruik van data. Ook van veel verwachtingen of constateringen ontbreekt de onderbouwing.

De Brummense raadsfractie van GroenLinks heeft de analyse aangeboden aan de partijen die betrokken zijn bij het project Eerbeek Loenen 2030.

Statenfracties bijgepraat

Ook in Provinciale Staten wordt de gang van zaken in Eerbeek zeer kritisch gevolgd. Woensdagmorgen werden de Gelderse Statenfracties op eigen verzoek bijgepraat. Ambtenaren gaven uitleg hoe de Provincie Gelderland in samenwerking met de gemeenten Brummen en Apeldoorn en de industrie de problemen in het dossier Eerbeek Loenen 2030 aanpakt. De bijeenkomst was een beeldvormende technische briefing waarbij het verboden is om politieke vragen te stellen. Al snel werd duidelijk dat Statenleden hun uiterste best moesten doen om niet toch met kritiek te komen op de gang van zaken. Voor de provincie is de belangrijkste informatiebron richting bevolking de nieuwsbrief. Ambtenaren vinden 500 abonnees veel, maar inwoners van Eerbeek die hun grieven eind vorig jaar aanboden aan de Commissaris van de Koning, vinden dat bij een doelgroep van 10.000 inwoners veel te weinig. Uiteindelijk werden de vraagtekens rond participatie geformuleerd als een advies om de wijze waarop de inwoners zijn ‘meegenomen’ later te evalueren. In maart volgt een werkbezoek naar de regio. 

Meer berichten
 


Week 25

De oplossing voor week 25 is: TRANSPARANT 26 - 46 - 14 - 52 - 67 - 19 - 54 - 38 - 40 - 49 -10

De oplossing voor week 25: