Logo brummensnieuws.nl

Verdozing op de vierkante kilometer

EERBEEK - Eerbeek (aan de rand van de Veluwezoom) is eigenlijk Nederland in het klein: industrie, wonen en natuur op een paar vierkante kilometer. En dat allemaal op het randje van Natura2000 (mn de Veluwezoom). In het dorp zijn drie papierfabrieken gevestigd. Het dorp is letterlijk ontstaan rondom de fabrieken, die de woningen rondom de fabrieken bouwde, om extra personeel van heinde en verre (eerst met name uit de noordelijke provincies en later uit zuidelijke landen) te huisvesten, n.a.v de mechanisatie van de industrie.  

De provincie Gelderland, de Industriekern Eerbeek-Loenen en de gemeenten Apeldoorn en Brummen werken aan een goed woon- en werkklimaat en een beter milieu. 

Een van de projecten is het realiseren van een Logistiek Centrum Eerbeek. Om de komst van een nieuwe doos te rechtvaardigen, is een onderbouwing Nut en Noodzaak geschreven: https://www.eerbeekloenen2030.nl/bestanden/Eerbeek-Loenen%202030/Onderbouwing%20nut%20en%20noodzaak%20Logistiek%20Centrum%20Eerbeek.pdf.

Wij hebben nader onderzoek uitgevoerd naar deze onderbouwing en ontdekten dat er nogal wat af te dingen valt op conclusies van het onderzoek. Wij voegen onze bevindingen bij deze toe en vragen daar uw nadrukkelijke aandacht voor. 

Deze verdozing is niet het enige onderwerp binnen de projecten, waar leefbaarheid en industrie schuren. De Raad van State vernietigde eerder het Bestemmingplan voor Eerbeek, bovenal vanwege de te grote onttrekking van grondwater door de lokale industrie. Ditzelfde onderwerp is ook aan de orde aan de ander kant van de Veluwe bij Parenco. 

Gertie Sloetjes

Fractievoorzitter GroenLinks EerbeekBrummen

Meer berichten
 


Week 20

Oplossing: ARISTOCRATIE 21 - 56 - 13 - 41 - 24 - 10 - 4 - 52 - 27 - 33 - 29 - 68

De oplossing voor week 20: