Logo brummensnieuws.nl

Activiteiten kerkenmarkt Eerbeek weer van start!

EERBEEK - Nu het einde van de beperkende maatregelen in zicht komt, wordt in Eerbeek weer voorzichtig nagedacht over het houden van een (aantal kleinere) kerkenmarkt(en).

In 2020 is er ook een kleine succesvolle markt gehouden, tussen de coronagolven door. Een tweede is, vanwege de toen weer oplopende besmettingscijfers, afgeblazen. Daar is toen weinig ruchtbaarheid aan gegeven, om te voorkomen dat er te veel mensen op af zouden komen.

Nu lijken de ontwikkelingen de goede kant weer op te gaan en er ligt een aanvraag voor een vergunning voor het houden van een of meerdere markten bij de gemeente, ter beoordeling. Eerstdaags wordt de goedkeuring hiervoor verwacht.

Vanwege het feit dat de grote kerkenmarkt, al jaren een vast gebeuren in oktober, niet is doorgegaan, is er een grote voorraad aan spullen in het voormalige schoolgebouw aan de Derickxkamp 2 in Eerbeek opgeslagen.

Maar er is nog iets ruimte over in de opslag! Dus er kan (weer) ingebracht worden. Iedere derde zaterdag van de maand is er van 10:00 tot 12:00 gelegenheid om bruikbare, verkoopbare spullen in te leveren. Een groepje vrijwilligers neemt het dan graag van u aan, uiteraard met in achtneming van de noodzakelijke corona veiligheidsmaatregelen van mondkapjes, 1,5 m afstand etc.

Dus noteer in uw agenda: 19 juni, spullen inleveren voor de kerkenmarkt! Wanneer er duidelijkheid is over het houden van een markt, wordt dat uiteraard zo snel mogelijk gemeld.

Meer berichten
 


Week 24

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: