Logo brummensnieuws.nl

Geen molentje aan de lucht

INGEZONDEN - Hoe graag zou ik willen wonen in het buitengebied. Ruimte, rust en natuur. Het valt me tegen dat er bevoorrechte bewoners van dit gebied zijn die geen verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie.

Ze gebruiken dorpscentra voor de boodschappen, hun kinderen te laten leren en hun auto APK. Om zich daarna weer terug te trekken in hun oase van rust en schoonheid. Om al turend naar de wespendief voor zich uit zit te dromen. Geen windmolens, geen problemen.

Als ik droom, droom ik dat ik nog net hoor bij de generatie die begon de catastrofe te keren. Dat ik aan mijn kleinkinderen kan vertellen dat ik zelf een zonneboiler heb aangelegd. Dat we onze tuin lieten verwilderen. Dat we in 2016, 90% van onze elektriciteit zelf opwekten. Dat we ons huis maximaal hebben geïsoleerd, en dat het best duur was, maar dat we dat voor ze over hadden.

Vorige maand was ik bij de 90 grote windmolens in de Wieringermeer. Windkracht 7 en het geluid kwam niet uit boven het geraas van de wind en het verkeer van de provinciale weg een paar honderd meter verder uit. Ook kwam ik niemand tegen die gek geworden door stress en bromtonen door de weilanden liep te raaskallen. Over schoonheid kun je twisten maar dat er ondraaglijke overlast was ervoer ik niet. De boeren gingen gewoon door met stikstof uitstoten en hun weilanden bespuiten.

Volgend jaar zijn er verkiezingen. Ik hoop dat dan GroenLinks het voortouw heeft genomen om een groene samenwerking op te zetten; dat ons leefmilieu voorrang krijgt op de economie en dat er een einde komt aan conservatisme, angst en kortzichtigheid. Als zij het niet doen wie doet het dan wel?

Een meerderheid in de gemeenteraad die opkomt voor natuur en (h)eerlijk leven van alle inwoners. Dat de boeren burgers en buitenlui geen gif meer gebruiken. Dat iedereen zijn brood kan verdienen en niet ten koste van mensen of natuur. Dat in de gehele gemeente de auto te gast is. Dat er geïnvesteerd wordt in welzijn. Dat de IJssel beschermd wordt tegen Rijkswaterstaat. Dat het ‘Maai mei, juni, juli, augustus niet’, wordt. Dat smoesjes als kan niet en mag niet, niet meer geaccepteerd worden.

Dat kost geld, ja. Maar wat heb je aan geld als onze gemeente verwoest is door de liberaalconservatieven? Ik hoop dat Brummen en Eerbeek echt mee gaan doen nu zelfs de rechter Shell tot de orde roept.

Het is niet te laat om zelf te sturen. Als we vertragen en Den haag of Europa gaan bepalen hebben we minder in te brengen. Ik sta pal voor Brummen en Eerbeek

J. Dekkers (D.s.)

Meer berichten
 


Week 24

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: