Logo brummensnieuws.nl

Duurzame energie: niets doen is geen optie

GEMEENTE BRUMMEN - De gemeente Brummen presenteert maandag haar conceptbeleidsnotitie zonne- en windenergie voor belangstellenden. Daarnaast ligt de zogeheten Regionale Energie Strategie (RES) tot 31 mei ter inzage. Waarin wordt verwoord welke kansen de Cleantechregio ziet om te komen tot een substantiële opwekking van duurzame energie, met energieneutraliteit in het niet al te verre verschiet als resultaat. Twee stukken die tot veel onrust leiden. Want het gaat er over honderden hectares belegt met glimmende panelen. Of windmolens met een tiphoogte tot 250 meter. Wie zit daarop te wachten?

Wethouder Pouwel Inberg van de gemeente heeft dit energiebeleid in portefeuille. Het meest eenvoudige dossier is het niet. Maar het maar terzijde schuiven is er niet bij. “Niets doen is geen optie”, zegt Inberg. “Je moet het zo zien”, zegt hij. Binnen de regio hebben we doelen gesteld: hoeveel energie willen en kunnen we duurzaam opwekken via zonne- en windenergie. En hoe dan we dat dan. En waar ongeveer? Dat is de Regionale Energie Strategie.  De gemeenten hebben zich daaraan geconformeerd en kijken wat zij zelf kunnen. Dat laatste wordt dan vastgelegd in een gemeentelijke conceptbeleidsnotitie zonne- en windenergie. Fijnmaziger zou je kunnen zeggen. Dat beleid is zeker niet in beton gegoten, maar het geeft wel aan waar we kansen zien voor energie-opwekking. Met zonnepanelen én windmolens. Uiteindelijk moet blijken wat, waar kan rekening houdend met tal van factoren.”

Een, ogenschijnlijk nietige, maar nu blijkt zeer zwaarwegende factor is het voorkomen van een kleine roofvogel op de Veluwe; de wespendief. De populatie daarvan zou gevaar kunnen lopen van de draaiende wieken. Dus wordt vooralsnog een zône van acht kilometer rondom de Veluwe aangehouden, waar geen molens mogen komen. Bijna heel Brummen valt binnen die zône. De Cleantechregio wil wel onderzoeken wat eventueel kan ondanks de vogel, maar heeft de ambities fors naar beneden bijgesteld ten opzichte van de inzichten medio 2020. Tot 2030 is de verwachting maximaal 5 windmolens te kunnen plaatsen in de hele regio (dus van Heerde tot Brummen).

Hiermee lijkt duidelijk dat Brummen, uitgaande van de beperkingen die wet- en regelgeving opleggen aan de bouw- en exploitatie van windmolens, te klein is om volledig energieneutraal te worden.  Maar houdt in de beleidsnotitie zonne- en windenergie wel vast aan diverse zoekgebieden binnen de gemeente. Inberg: “We kunnen niet stilzitten. We moeten in beeld brengen wat kan. In de wetenschap dat vanuit het verder onderzoeken ook zaken niet haalbaar zullen blijken. Daarbij zetten we maximaal in op zonnepanelen op bijvoorbeeld daken. Want dat heeft bij veel mensen de voorkeur. Maar panelen hebben ook twee grote nadelen. ’s Nachts leveren ze geen energie; in de winter weinig”

Inmiddels roert een deel van de Brummense bevolking zich. Inberg weet het. “Ik snap de zorg. Maar zeker niet iedereen is tegen. Het besef dat we aan duurzame energie moeten werken is echt wel aanwezig. Dat het ieders verantwoordelijkheid is ook. Daarom vind ik het heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen in dit proces. Dus praat mee. Voedt ons. We streven naar participatie. Zowel in het meepraten en meedenken. Maar straks ook in het mee-investeren in de voorzieningen. We moeten dit samen dragen.”

Brummen presenteert 17 mei om 19 uur het conceptbeleid. Waar en hoe zonnevelden en eventueel windmolens mogen komen in Brummen wordt daarbij getoond. Deelnemen: mail bijeenkomsten@brummen.nl met als onderwerp ‘inwonersbijeenkomst 17 mei’.

De concept RES is te vinden via: https://cleantechregio.nl/res/images/Cleantech_Regio_Ontwerp_RES_1.0.pdf

Meer berichten
 


Week 24

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: