Patrijzen doen het steeds beter
Logo brummensnieuws.nl

Patrijzen doen het steeds beter

BRUMMEN - Het gaat steeds beter met de patrijs in Brummen. In Cortenoever zijn vorige week nog twee groepjes van 13 en 7 individuen gezien en apart nog een paartje, dus 22 exemplaren totaal!

De werkgroep ‘Patrijs terug in Brummen’ van het Landschapsnetwerk Brummen krijgt loon naar werken. In 2020 zijn een kleine 4 hectare aan bloemrijke stroken ingezaaid en zijn meidoornhagen aangeplant. Dat is nodig om ook in de toekomst het voedsel en een goede schuilplaats voor deze vogelsoort te garanderen. De patrijs is een zogeheten standvogel en verblijft dus het hele jaar in zijn leefgebied. Goed om te zien dat deze bijzondere dieren in een dergelijk aantal weer aanwezig zijn. De fotografen Annelies van Klinken uit Eerbeek en Leendert Mastenbroek uit Zutphen hebben de barre winterse leefomstandigheden in Cortenoever goed getroffen. 


Wat lijken de patrijzen dan toch kwetsbaar! Ze zijn door hun prachtige verenkleed zeer goed zichtbaar op de witte sneeuwvlakte, dus ook voor rovers zoals vossen en roofvogels. De werkgroep gaat in 2021 weer verder om samen met de grondeigenaren in Cortenoever en daarbuiten de leefomstandigheden te verbeteren voor de Patrijs. Daarmee worden ook vele andere flora- en fauna-soorten geholpen. Voelt u zich geroepen om mee te helpen terreinen ‘patrijsvriendelijk’ in te richten of op een andere manier te ondersteunen? Neem dan contact op met LNB via het emailadres: info@landschapsnetwerkbrummen.nl

Meer berichten
 


Week 06

SPIEGELBEELDDe oplossing voor week 45: