Provincie en Brummen werken aan vergroening
Logo brummensnieuws.nl

Provincie en Brummen werken aan vergroening

GEMEENTE BRUMMEN - De gemeente Brummen en de provincie investeren de komende jaren fors in vergroening van het landschap. In de hele provincie moeten vele honderden hectaren bos erbij komen. Brummen zet in op het verfraaien van het buitengebied met groen.

Brummen hanteert daarvoor het programma Groene Opgave, dat overigens ook in belangrijke mate door de provincie wordt gefinancierd. Het is bestemd voor particuliere bewoners en agrariërs in het gebeid tussen Eerbeek, Brummen en Zutphen. Bewoners kunnen grotere landschapselementen aanleggen zoals struweelhagen, bosjes en houtsingels. Zij ontvangen dan een vergoeding voor de aanleg ervan en komen in aanmerking voor een waardedalingscompensatie wanneer zij de bestemming van agrarische gronden willen omzetten naar die van natuur. Ook streekeigen beplanting op het erf aanbrengen zoals fruitbomen en een vogelbosje valt onder het programma.

Inmiddels is de eerste fase van Groene Opgave al in uitvoering. Eind vorig jaar werden de eerste 24.000 stuks bosplantsoen en 300 bomen rondgebracht. Het groen is inmiddels aangeplant of wordt in maart aangeplant. Belangstellenden kunnen zich nog steeds aanmelden.

De provincie zet het programma Agrifood in, waarvoor in dit jaar 11,2 miljoen beschikbaar is gesteld, naast 5,2 miljoen voor co-financiering van het Europese Plattelands Ontwikkelings Programma. Dat wil onder meer boeren belonen die zich inzetten voor maatschappelijke diensten. Bijvoorbeeld met activiteiten die bijdragen aan een mooi landschap, koolstofopslag, het verbeteren van de natuur of schoon water. Gelderse land- en tuinbouwers moeten in de beleving van de provincie naast het leveren van agrarische producten ook een inkomen kunnen verdienen met maatschappelijke diensten.

Verder wil de provincie verzuurde bosbodems verbeteren, verdroging van het bos tegengaan en beheerders helpen om jong en gevarieerd bos te laten ontstaan. Dit zijn een aantal maatregelen waarmee we willen zorgen voor een gezond en afwisselend bos. Ook wil de provincie meer natuurlijk bos, met meer oud en dood hout, wat goed is voor de biodiversiteit. In de komende 10 jaar moet er 1.700 hectare nieuw bos bijkomen, grotendeels in bestaande natuurgebieden. En nog eens 1 miljoen bomen in het landelijk gebied en in Gelderse dorpen en steden.

Meer berichten
 


Week 06

SPIEGELBEELDDe oplossing voor week 45: