Logo brummensnieuws.nl

Aantal bezoekers kermis Brummen gemaximeerd

BRUMMEN - Het aantal bezoekers dat gelijktijdig de Brummense kermis kan bezoeken is in verband met de coronacrisis gemaximeerd tot 250 personen. Het kermisterrein op de markt wordt daarom afgezet met hekken, zodat de toestroom van bezoekers gereguleerd kan worden. Ook is het mogelijk dat bezoekers verplicht wordt een mondkapje te dragen. De kermis wordt gehouden van 22 tot en met 24 augustus.

Burgemeester Alex van Hedel heeft dat met organisator Stichting Kermis Brummen afgesproken. Eerder was al bekend dat het evenement om 21:00 uur dicht gaat. Normaal is dat om middernacht. Door de vroege sluiting kunnen ouders met kinderen de kermis probleemloos bezoeken. De praktijk is dat later op de avond de kermis vooral jonge bezoekers trekt, waarvan een deel alcohol heeft genuttigd. Door de combinatie van een grote toestroom plus alcoholgebruik zal de 1,5 meter maatregel nauwelijks te handhaven zijn, zo is de vrees. Dus gaat de kermis vroeg dicht.

Van Hedel: “Helaas neemt het aantal besmettingsgevallen weer toe. Dat betekent dat we waakzaam moeten blijven en dus deze maatregelen moeten nemen. Ik vind het vervelend voor de exploitanten, want ook die maken zware maanden door. Maar het belang van de gezondheid weegt zwaarder. We houden de ontwikkeling goed in de gaten. Wordt de situatie ernstiger, dan sluit ik niet uit dat we mondkapjes op het kermisterrein verplichten. In het uiterste geval, wordt de kermis alsnog geannuleerd. Maar daar gaan we vooralsnog niet van uit.”

Op het kermisterrein zullen hygiëne maatregelen in acht worden genomen. Zo komen er looproutes en dragen exploitanten de verantwoordelijkheid voor het naleven van de 1,5 meter maatregel bij hun attracties.

Het Sint Jans Gilde in Brummen besloot al eerder dat het gelijk met de kermis te houden vogelschieten dit jaar geen doorgang vindt. Het is voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat dit volksfeest wordt afgelast.

De Stichting Kermis Brummen is ook de partij die normaal gesproken de kermis in Hall organiseert. Dat is indertijd afgesproken om te zorgen dat ook in Hall een kermis gehouden kan worden, ondanks het feit dat het dorp (en daarmee het te verwachten aantal bezoekers) feitelijk te klein is om voor kermisexploitanten aantrekkelijk te zijn. Door de bundeling van beide kermissen zijn ze voor exploitanten wel interessant. De Hallse kermis gaat echter niet door vanwege het feit dat het gelijktijdig te houden vogelschieten in verband met corona is afgelast. Verwacht wordt dat de publieke belangstelling voor de kermis daardoor te klein zal zijn.

Meer berichten
 


Week 38

In de krant van week 38 zat geen puzzelDe oplossing voor week 9: