Logo brummensnieuws.nl
Eline Velner
Eline Velner

Praktijkondersteuner Jeugd bij huisartsen succes

BRUMMEN - De praktijkondersteuner jeugd (POJ) bij de Brummense huisartsen blijkt een succes. Deze, in de persoon van Eline Velner, is sinds 1 september 2019 actief bij de alle Brummense huisartsen. Dankzij de POJ is er in de huisartsenpraktijk meer tijd beschikbaar om in een gesprek met zorg zoekende jongeren juiste oplossingen te vinden. Daardoor kan beter worden bepaald welke hulp een jongere nodig heeft en voor welke duur. Daarmee verbetert de kwaliteit van hulp en worden bovendien kosten bespaard.

Jongeren (of hun ouders) die met opvoedproblemen of –vragen kampen, melden zich doorgaans bij Team voor Elkaar of de huisarts. Die zijn samen de belangrijkste verwijzers naar jeugdhulp, met ieder zo’n 40 procent aandeel. De overige 20 procent van de verwijzingen naar jeugdhulp vinden plaats via bijvoorbeeld jeugdartsen, medisch specialisten of kinderrechters.

De idee achter de POJ is dat deze meer tijd heeft om middels gerichte vragen erachter te komen welke hulp een jongere nodig, deze eventueel zelf (kortdurend te begeleiden dan wel door te geleiden naar een maatwerkvoorziening. In de bestaande praktijk bleek dat huisartsen in 80 procent van de gevallen jongeren doorstuurden de Geestelijke Gezondheidszorg, De POH-Jeugd heeft in een periode van zes maanden 83 kinderen/ouders gezien. Daarvan waren na die periode 61 trajecten afgerond. Bijna de helft daarvan kon de POJ zelf begeleiden en was doorsturen naar en maatwerkvoorziening niet nodig. In 23 gevallen was er wel sprake van doorsturing naar de Basis GGZ en specialistische GGZ. De overigen werden doorgestuurd naar het Team voor Elkaar of specialistische ambulante hulp.

Hoewel het verbeteren van de kwaliteit van de zorg de belangrijkste reden voor het aanstellen van een POJ is, blijkt het ook tot kostenbesparing te leiden. Op jaarbasis zijn de gemiddelde kosten van een maatwerktraject 8.200 euro. De gemiddelde kosten van een begeleidingstraject door de POH-Jeugd zijn daar een fractie van: 850 euro.

Eline Velner is actief voor alle 10 huisartsen in de 6 huisartspraktijken in Brummen, bij elk voor een dagdeel. Op basis van de positieve ervaringen en resultaten in de afgelopen periode heeft het Brummense college besloten dit initiatief, dat in eerste aanleg 60.000 euro kostte, de komende twee jaar voort te zetten. Volgens wethouder Ingrid Timmer wordt ook bekeken of uitbreiding van het aantal uren wenselijk is: “In de tweede helft van dit jaar nemen we daartoe een besluit.”

Meer berichten
 


Week 48

SAMENVATTINGDe oplossing voor week 45: