Logo brummensnieuws.nl

Waar zijn de vlaggenmasten gebleven?

INGEZONDEN - Ik wandelde donderdag 16 april over het Stuijvenburchplein in Eerbeek. Zag dat er niet werd gevlagd om uiting te geven aan het feit dat precies 75 jaar geleden Eerbeek en Hall werden bevrijd van het Duitse juk. Dit door interventie van een verkenningsbataljon van de Engelse Polar Bear Infantry Division. Burgemeester Alex van Hedel had nog zo gevraagd: "Hangt u in Eerbeek dan ook de vlag uit?”. Daar op een pleinbankje gezeten ontmoette ik twee leden van de OVE en vroeg hen terloops waarom er door de ondernemersvereniging niet gevlagd werd. Hun antwoord was verrassend. "Natuurlijk willen wij vlaggen. Koningsdag en 4 en 5 mei komen er ook aan. Wat is er dan niet mooier om, ‘Opdat wij niet Vergeten’, deze dagen te eren met de Nederlandse driekleur. Maar dan moet je wel over masten beschikken!”. De OVE-ers vertelden dat er destijds bij de herinrichting van het Stuijvenburchplein/straat zes grote vlaggenmasten en andere grond-ankers om bijvoorbeeld een kerstboom te plaatsen, werden verwijderd om later weer herplaatst te worden. Bij het ruimen is niet goed duidelijk geworden waar deze masten uiteindelijk zijn beland. Volgens die OVE-leden hebben zij diverse malen gevraagd wanneer ze werden herplaatst, maar er kwam steeds geen bevredigend antwoord. In die tijd is ook het kunstwerk de ‘Drie Gratiën’ verdwenen. Door een burgerinitiatief is er daarna wel een mooi kunstwerk, ‘De Papierschepper’ genaamd, op dit plein tot stand gekomen. Vast staat dat de gemeente de masten niet meer heeft. Hebben deze OVE-eigendommen het einde gevonden bij een oud-ijzerboer? De OVE kan dus niet vlaggen maar zij hoopt dat de gemeente alsnog hun tegemoet kan komen (niet verzekerd??). Was het een stevige slordigheid van de gemeente en/of werkuitvoerende instantie? Hoe dan ook, het heeft wel tot gevolg dat een belangrijke Eerbeekse organisatie niet de Nederlandse driekleur kan hijsen. Eerlijk gezegd: Niet des Alex’ (Alex staat voor beschermer). Noot: Men kan natuurlijk als particulier óók vlaggen!

Bruno de Vries.

Meer berichten
 


Week 25

De oplossing voor week 25 is: TRANSPARANT 26 - 46 - 14 - 52 - 67 - 19 - 54 - 38 - 40 - 49 -10

De oplossing voor week 25: