Logo brummensnieuws.nl

Bagger verontrust omwonenden

EERBEEK -  De voormalige stortplaats tussen de Doonweg en het Soerense Zand wordt omgevormd tot een zonnepark waar op "onland" zonnestroom opgewekt gaat worden. Volgens diverse omwonenden stinkt de zaak echter, en niet figuurlijk maar letterlijk. Per dag storten twaalf grote kieperwagens baggerslib dat ze ophalen in de haven in Zutphen op de afvalberg. Vragen van deze krant over de kwaliteit en milieueffecten aan de overheidsinstanties blijven onbeantwoord.

Een gelige vloeistof sijpelt uit de berg grond wat eens de stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek was. Bovenop de stort worden grote hoeveelheden grijs slib gestort. Gemeente Brummen meldde op 10 januari in de gemeentelijke berichten dat deze werkzaamheden het grondlichaam moeten stabiliseren. Na deze slib ophoging moet het grondlichaam nog een jaar uitzakken.

Op 11 november van het vorige jaar kwam het eerste bericht bij de redactie binnen van een verontruste aanwonende over wapperend plastic en een doordringende chemische geur. Vragen hierover aan de gemeente over de milieukwaliteit, en de volksgezondheid aspecten leverde een verwijzing naar de provincie op. De provincie op haar beurt kwam, ook na herhaald vragen, niet met een reactie.

Vanaf begin dit jaar zijn de werkzaamheden weer volop in gang gezet. Nog meer dan ervoor is de geur waarneembaar en de berg grond met sliblaag groeit gestaag. Na nieuwe reacties van lezers van dit blad die anoniem wensen te blijven zijn er weer vragen aan de gemeente gesteld. Woordvoerder Van Straten verwees ook nu weer naar de provincie, en ook nu reageerde de provincie niet op de vragen. Hoewel de stort zich op gemeentelijke gronden bevindt lijkt Brummen er weinig over te zeggen te hebben. De provincie is bevoegd gezag en daar zullen de antwoorden vandaan moeten komen. Woordvoerder Van Straten zegde toe zijn collega bij de provincie met klem te verzoeken antwoord te geven op de gestelde vragen. De recente discussie over PFas en stikstof lijkt de provincie niet te beletten onverdroten en zonder enige uitleg over de gevolgen door te gaan met de werkzaamheden.

Zolang de instanties de rijen en de monden gesloten houden blijft de burger met vragen zitten. Het stilzwijgen van de instanties lijkt een smet te gaan werpen op het op zichzelf mooie lokale project, en dat doet geen recht aan de inspanningen die zich initiatiefnemer Brummen Energie getroost. Deze club enthousiaste vrijwilligers zetten zich al jaren in een energietransitie te bewerkstelligen op lokaal niveau.

Meer berichten
 


Week 8

TRANSPIRATIEDe oplossing voor week 36: