Logo brummensnieuws.nl

Lekker samen ravotten op een HondenSpeelVeld

EEN OMHEINDE PLEK WAAR U UW HOND IN ALLE RUST LOS KUNT LATEN LOPEN

BRUMMEN - De Werkgroep HondenSpeelveld is de afgelopen drie jaar druk bezig geweest om in Brummen een speciaal hondenspeelveld te realiseren. Het initiatief hiervoor is genomen, omdat er aan het los laten lopen van je hond een groot aantal beperkingen zit. Om anderen niet in de weg te zitten, was een eigen plek echt nodig.

Nu is er een HondenSpeelVeldPlan ontstaan, na een zeer intensief traject van bewoners- en informatieavonden met medewerking van de gemeente Brummen, geïnteresseerden, Spectrum, de buurt en de Werkgroep HondenSpeelVeld. De avonden werden geleid door de LeefbaarheidsAlliantie van de provincie Gelderland. Met dit plan hoopt de werkgroep een hondenspeelveld te realiseren op een omheind en openbaar veld, verwerkt in een mooi groen park. Samen met de buurtbewoners en de gemeente zijn er afspraken gemaakt over de invulling van het concept. De werkgroep heeft daarop een vernieuwd HondenSpeelveldPlan gemaakt, het eerdere plan is aangepast en ingekort en de gemaakte afspraken zijn er zoveel mogelijk in verwerkt. Eén van die afspraken is dat het HondenSpeelVeld nadrukkelijk als pilot van start gaat en tussentijds geëvalueerd zal worden. Eerst na 6 maanden, daarna jaarlijks voor de periode van 3 jaar. Wilt u weten wat dit plan inhoudt, dan kunt u dit aanvragen via hondenspeelveldbrummen@gmail.com. Ook kunt u nog mee denken over de inrichting van het park dat gerealiseerd gaat worden rondom het HondenSpeelVeld Brummen. Als u wilt mee denken kunt u dit vóór 1 december 2019 mailen aan: s.bosman@brummen.nl.

Geen uitlaat/ poepplaats

"Het is geen uitlaat/ poepplaats voor honden, maar een plaats waar je lekker interactief met je hond bezig kan zijn," zo vertelt Esther van den Beuken van de werkgroep. Vanuit de Gemeente Brummen is een locatie beschikbaar gesteld, aan de Meengatstraat in Brummen.

Onderhoud

Gemeente Brummen zal de aanleg van het speelveld verzorgen, het maaien van het gras en het onderhoud aan het pad, tevens het legen van de Bellobak voor de hondenpoep. De werkgroep onderhoudt het hekwerk en het terrein direct langs het hek.

Evaluatie

Op de volgende data zullen de evaluaties ongeveer kunnen gaan plaatsvinden: 1e evaluatie: september 2020; 2e evaluatie: januari 2021; 3e evaluatie: januari 2022; 4e evaluatie: januari 2023.

Uiteraard zijn er ook huisregels opgesteld, zo mag er geen gebruik gemaakt worden voor zonsopgang en na zonsondergang. Afval moet worden opgeruimd en kom zoveel mogelijk wandelend naar deze plek.

Meer berichten
 


Week 27

In week 27 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: