Logo brummensnieuws.nl

Gedeputeerde weigerde gesprek met nieuwe coalitie

Toelichting van provincie over financiële positie gemeente

Provinciaal gedeputeerde Jan Markink heeft kort voor het begrotingsdebat geweigerd de nieuwe coalitie te woord te staan. Hij wilde wel naar Brummen komen, maar alleen als hij in het openbaar met vertegenwoordigers van de hele de gemeenteraad in gesprek kon.

Jan Marking was tijdens de voorbereiding van de begrotingsvergadering uitgenodigd door de vier partijen die achter de schermen aan een nieuwe coalitie bouwen. Zij wilden graag de visie van de gedeputeerde vernemen over de Brummense begrotingsplannen. Markink paste er echter voor om in de beslotenheid met een deel van de gemeenteraad in conclaaf te gaan. Als gedeputeerde moet hij toezicht houden op het financieel reilen en zeilen van de Gelderse gemeenten. Door in de beslotenheid in gesprek te gaan met een deel van de Brummense gemeenteraad zou zijn onafhankelijke positie als toezichthouder mogelijk in gevaar brengen. Vandaar dat hij voorstelde om in het openbaar een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Dat vonden de vier partijen geen goed idee. Zij kozen toen voor een gesprek in de beslotenheid met Dick Schuurman, adviseur Gemeentefinanciën van de Provincie Gelderland. Ook een financieel beleidsadviseur van de gemeente Brummen was bij dat gesprek aanwezig.

Niet aanwezig en ook onkundig van dit onderhoud was Peter-Paul Steinweg, de zittende wethouder financiën in Brummen, die enkele dagen later de collegebegroting in de raad moest verdedigen. Hij was niet uitgenodigd en, ook niet door zijn ambtenaren, geïnformeerd over deze informatiebijeenkomst. Het feit dat achter zijn rug om met de toezichthouder op de gemeentelijke financiën werd gesproken, was voor Steinweg de reden om staande de begrotingsvergadering van 31 oktober tot ieders verbazing melding te maken van zijn ingediende ontslag, zijn jas en tas op te halen en het gemeentehuis te verlaten.

Dat de adviseur Schuurman de partijen de zorgen bij de provincie over de Brummense financiële situatie overbracht kan geen verrassing zijn. De begroting voor het lopende jaar 2019 kreeg in december 2018 van de provincie de beoordeling matig en in een gesprek met een vertegenwoordigers van de gemeenteraad waren al een stappen geadviseerd "om te komen tot een structurele verbetering van uw financiële positie".

Bij de behandeling van de perspectiefnota werd evenwel een voorstel van Groen Links om de opbrengst OZB met 100.000 euro te verhogen door alle partijen afgewezen. In plaats daarvan steunde een meerderheid (waaronder PvdA en CDA) een voorstel van de VVD om in 2020 de OZB niet te verhogen met 700.000 euro, maar met slechts 280.000 euro en vanaf 2021 350.000 euro.

Voor het college was dat geen optie en dus bleef de oorspronkelijke verhoging van de opbrengst OZB van zeven ton staan. Tijdens de begrotingsvergadering verhoogden de vier coalitiepartijen dat bedrag met 545.000 euro. Jaarlijks gaat daarvan 45.000 euro structureel naar het sociaal domein en een half miljoen naar de reserves om Brummen financieel gezond te maken. Vanaf 2021 wordt jaarlijks voor Sportkompas weer 50.000 euro uit die reserves gehaald.

Meer berichten
 


De oplossing voor week 45:

HOOFDPERSOONDe oplossing voor week 36: