Afbeelding

Concept-programmabegroting sluitend voor 2024 en 2025

Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK – Uit de deze week gepresenteerde concept-programmabegroting blijkt dat het college de in 2022 ingezette koers wil doorzetten. “Het college wil verder met het versterken van de bestuurskracht en de intergemeentelijke samenwerking. Maar we investeren bijvoorbeeld ook in jeugdzorg en zetten het minimabeleid dat we dit jaar hebben verruimd, onverkort door in 2024”. Steven van de Graaf, als wethouder in het college verantwoordelijk voor de gemeentelijke financiën, laat weten dat daarnaast de kosten voor inwoners zoveel mogelijk beperkt blijven. 

Het is de gemeenteraad die in oktober de begroting bespreekt en op donderdag 9 november hierover een besluit neemt. Maar volgens het college heeft de gemeente de boel goed op orde. Van de Graaf: “De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet om onze financiële positie te verbeteren. Dat is gelukt. Dankzij een goed rekeningresultaat in 2022 is het weerstandsvermogen nu goed te noemen.” Het college heeft voldoende reserves opgebouwd om tegenvallers op te kunnen vangen. 

De gepresenteerde begroting houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen. “Denk bijvoorbeeld aan de financiële gevolgen van de ingrijpende stelselwijziging in de jeugdzorg. Of het vanaf 2024 structureel investeren in onderwijs.” Ook constateert Van de Graaf dat Brummen op koers ligt als het gaat om woningbouw. “Eind 2024 hebben we al 670 van het beoogde aantal van 1250 woningen in de periode 2020-2030 gerealiseerd.”

Beperkte lastenstijging

Het gemeentebestuur wil de kosten voor inwoners zoveel mogelijk beperken. Uitgangspunt is dat de belastingtarieven worden aangepast aan de inflatiecorrectie. Ook is kostendekkendheid een uitgangspunt. Dit betekent dat de kosten van diensten moeten worden gedekt door de opbrengsten. Zo stijgen de toeristenbelasting en de inkomsten uit de onroerende zaakbelasting komend jaar met 4,2 procent in vergelijking met 2023. Het tarief voor rioolrechten neemt echter met 25% toe. “Dit komt omdat de kosten hoger worden door extra maatregelen tegen wateroverlast, de hoge inflatie, stijging van energiekosten en minder inkomsten door een lager waterverbruik,” legt Van de Graaf uit. Het tarief voor de afvalstoffenheffing stijgt gemiddeld met 4,5%. Dit alles betekent dat een gemiddeld huishouden in 2024 12,6% duurder uit is als in 2023. 

Signaal aan het rijk

Als het aan het Brummense college ligt, dient Brummen in november bij de provincie een begroting in die niet voor 4, maar slechts voor 2 jaar sluitend is. ”Hiermee geven we een helder signaal af aan politiek Den Haag. Het rijk voert in 2026 namelijk grote kortingen door, waardoor alle gemeenten in Nederland in totaal 4 miljard euro minder inkomsten van het rijk krijgen. Als dit niet verandert, dan moeten er vanaf 2026 ingrijpende maatregelen worden genomen. Wij stellen de raad voor om die maatregelen nu niet te nemen. De maatschappelijke en economische gevolgen daarvan zijn te groot en de leefbaarheid van Brummen loopt gevaar.“ Wat het college betreft wordt die korting door het nieuw te vormen kabinet in z’n geheel teruggedraaid. Van de Graaf: ”Dat stelt ons in staat om ook vanaf 2026 te werken aan onze ambities uit het coalitieakkoord en de verplichte taken op een goede manier uit te voeren.”

Op een speciale webpagina brummen.nl/begroting is informatie te vinden over de begroting en de wijze waarop het politieke debat, de inbreng vanuit de samenleving en de besluitvorming gaat plaatsvinden. 

Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Finale Hybride Dammen: Kleine foutjes grote problemen. Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Innovatiesubsidie leidt tot vernieuwend concept Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Gemeente, luister naar je inwoners! Ingezonden 1 dec., 09:00
Afbeelding
Eerbeek maakt zich klaar voor het Winter Weekend! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Midwinterwandeling: Een betoverende wandeling vol gezelligheid Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Brummense uitslag verkiezingen Tweede Kamer volgt landelijk beeld Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Campagne 'Stop geweld tegen vrouwen' van start: Reuversweerd oranje uitgelicht! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Rubriek Pennenlikkers: Agave Kruissen Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Oortveldruiters gaan weer oliebollen verkopen! Algemeen 30 nov., 16:11
Afbeelding
Kerstoptredens Popkoor Young Voices Algemeen 30 nov., 16:01
Afbeelding
Nieuwe taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Algemeen 30 nov., 11:01
Afbeelding
Drie-koren winterconcert Algemeen 30 nov., 10:47
Afbeelding
Kerstnachtdienst in Loenen Algemeen 30 nov., 10:33