Afbeelding

Lokale lasten in 2024 in Brummen 12,6% hoger

Algemeen

BRUMMEN – De rekening die de gemeente volgend naar aan de inwoners stuurt, wordt voor een gemiddeld huishouden 12,6 procent hoger. Tevens luidt de gemeente de noodklok. Als het plan van de rijksoverheid (een fors lagere uitkering aan gemeenten) doorgaat, gaat de rekening voor de inwoners in 2026 fors verder omhoog. Het college noemt 2026 dreigend een ravijnjaar.

Dat alles kan worden afgeleid uit de conceptbegroting die het college donderdag overhandigde aan de gemeenteraad. In oktober bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college en neemt uiteindelijk op donderdag 9 november een besluit. Volgens burgemeester en wethouders heeft Brummen de zaken goed op orde. Verantwoordelijk wethouder Steven van de Graaf: “De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet om onze financiële positie te verbeteren. Dat is gelukt. Dankzij een goed rekeningresultaat in 2022 is het weerstandsvermogen nu goed te noemen.” 

Reserves

Het college heeft voldoende reserves opgebouwd om tegenvallers op te kunnen vangen. Maar na de positieve geluiden, volgt ook een bericht over “donkere wolken aan de horizon”. Daarmee verwijst het college naar de plannen van de rijksoverheid om met ingang van 2026 flink te korten op de bijdragen aan gemeenten. Voor Brummen, zo becijfert het college in de conceptbegroting, kan dat in 2026 wel eens drie miljoen per jaar aan inkomsten schelen. Er is daarom in de begroting sprake van een ravijnjaar. De rijksoverheid heeft aangegeven dat gemeenten dat met extra en ook nieuwe belastingen dat financiële gat moeten dichten. Hoe is niet bekend. Daarom heeft het college van Brummen dat in de meerjarenbegroting voor 2026 en 2027 ook niet opgelost. Er wacht in die jaren, zoals het er nu naar uitziet, een miljoenentekort.

Rioolrecht

Voor het komend jaar is uitgangspunt dat de belastingtarieven worden aangepast aan de inflatiecorrectie en de uitgaven moeten kostendekkend zijn. De toeristenbelasting en de inkomsten uit de onroerendzaakbelasting gaan komend jaar in vergelijking met 2023 met 4,2 procent omhoog. Het tarief van rioolrechten gaat echter met 25% omhoog. “Dat komt.” legt wethouder Van de Graaf uit, “omdat de kosten hoger worden door extra maatregelen tegen wateroverlast, de hoge inflatie, stijging van energiekosten en minder inkomsten door een lager waterverbruik,”

Het tarief voor de afvalstoffenheffing stijgt gemiddeld met 4,5%. Dit alles betekent dat een gemiddeld huishouden in 2024 in de gemeente Brummen 12,6% duurder uit is dan in 2023.

Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Finale Hybride Dammen: Kleine foutjes grote problemen. Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Innovatiesubsidie leidt tot vernieuwend concept Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Gemeente, luister naar je inwoners! Ingezonden 1 dec., 09:00
Afbeelding
Eerbeek maakt zich klaar voor het Winter Weekend! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Midwinterwandeling: Een betoverende wandeling vol gezelligheid Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Campagne 'Stop geweld tegen vrouwen' van start: Reuversweerd oranje uitgelicht! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Brummense uitslag verkiezingen Tweede Kamer volgt landelijk beeld Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Rubriek Pennenlikkers: Agave Kruissen Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Oortveldruiters gaan weer oliebollen verkopen! Algemeen 30 nov., 16:11
Afbeelding
Kerstoptredens Popkoor Young Voices Algemeen 30 nov., 16:01
Afbeelding
Nieuwe taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Algemeen 30 nov., 11:01
Afbeelding
Drie-koren winterconcert Algemeen 30 nov., 10:47
Afbeelding
Kerstnachtdienst in Loenen Algemeen 30 nov., 10:33