Hoofdroute A50.
Hoofdroute A50.

Eerbeekse knelpunten: ingewikkelde puzzel

Algemeen

EERBEEK - Besluitvorming over de aanpak van het regionale wegennet is opnieuw uitgesteld. “Het maken van de ontwerpen, de noodzakelijke afstemming tussen de betrokken overheden en het bepaling van de milieuaspecten vraagt meer tijd dan voorzien,” schrijft het college van B en W in een informatiebrief aan de gemeenteraad. Verwacht wordt dat in de loop van dit jaar de kogel door de kerk gaat.

Een betere afwikkeling van het regionale verkeer speelt al tientallen jaren. Sinds een jaar of vijf laait de discussie weer op, onder leiding van de provincie en een stuurgroep met de betrokken overheden en de industrie. De aanpak moet worden vastgelegd In een Koersnota. Hiervan verscheen alweer geruime tijd geleden een eerste deel, vervolgens een tussenrapportage maar het afrondende laatste deel laat op zich wachten. Ondertussen is na de provinciale verkiezingen (2023) een nieuw politiek bestuur aangetreden en stagneert de ambtelijke ondersteuning van de stuurgroep. Ingewijden vermoeden dat ook de vraag ‘wie gaan al deze maatregelen betalen’ een rol speelt bij het oponthoud.

Eerbeek vervult een sleutelrol in het regionale wegennet vanwege al het industrieverkeer van en naar de A50 dan wel in zuidelijke richting via Dieren. Er tekent zich een hoofdroute A50 – Dieren af met meerdere knelpunten zoals het gedeelte Coldenhovenseweg-Loubergweg in Eerbeek. De huidige knelpunten hier worden versterkt als de weg langs het kanaal veiliger wordt gemaakt middels verlaging van de maximumsnelheid.

Remco Feith, woordvoerder van de Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL), zegt over de Eerbeekse knelpunten dat achter de schermen wel degelijk verder gewerkt wordt aan oplossingen. ‘Maar het is een ingewikkelde puzzel.’ Uitgangspunt is onder meer om hier vrijliggende fietspaden aan te leggen. Daarvoor is nu onvoldoende ruimte. Ook de gemeente spreekt van een ‘zeer lastige inpassingsopgave.’ De IKEL heeft er alle vertrouwen in dat er een plan komt. “Iedereen vindt dat dat moet,” zegt Feith namens de IKEL.

Dat vindt ook Hans van Sadelhoff, voorzitter van de Dorpencoalitie (overlegorgaan van diverse bewonersgroepen). “Het oplossen van de regionale knelpunten moet weer de prioriteit krijgen die het nodig heeft,” zegt hij. “Dat is een voorwaarde om het overleg te hervatten, keuzes te maken en te zorgen voor financiering.” Aan de bewonersgroepen zal het niet liggen. “Met de industrie hebben we goede contacten en op belangrijke onderdelen kunnen we samen optrekken.”

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het ‘de verwachting is dat dit jaar na het zomerreces de brede afweging voor het maatregelenpakket kan worden gemaakt.’ Hierin worden ook de punten meegenomen die de Brummense gemeenteraad eerder heeft aangedragen.

Uit de krant

Een gezellige familietoernooi wat vraagt om een herhaling volgend jaar.
Familietoernooi bij TC Eerbeek Algemeen 5 uur geleden
Plezier staat voorop bij Orquesta Catambú.
Orquesta Catambú in 't Buurthuis Algemeen 6 uur geleden
Een bijzondere 'eropuitdienst' o.l.v. Pastor Jolanda Aantjes in Oeken.
Eropuitdienst Hall Algemeen 21 mei, 12:08
Afbeelding
Oud papier Eerbeek Algemeen 21 mei, 11:27
Een prijsje winnen als je opruimt? Hoe leuk is dat?
Zwerfvuil rapen, best leuk! Algemeen 17 mei, 09:00
Speciaal voor dit concert breidt "Luigi Consort" uit tot 10 strijkers.
Strijkkwintet speelt Bach en Vivaldi Algemeen 17 mei, 09:00
Dennis Nugteren en Mourad el Ansari winnaars Jeu de boule toernooi
Geslaagd Hazenberg jeu de boule toernooi Algemeen 17 mei, 09:00
De biljarters sluiten competitie af.
Zonnige afsluiting Biljartvereniging De Boerderij in Plein 5. Algemeen 17 mei, 09:00
Afbeelding
Kom je (proef)voetballen bij vv Oeken? Algemeen 17 mei, 09:00
Veilig oefenen met fietsen op een verkeersplein.
32 basisscholen in Gelderland in de race voor een ANWB Verkeersplein Algemeen 17 mei, 09:00
Afbeelding
Ergenis in de Gemeente Brummen. Ingezonden 17 mei, 09:00
Ellen Lammersen neemt cheque in ontvangst.
Uitreiking attentie mantelzorgers Algemeen 17 mei, 09:00
Ruim 17.000 zonnepanelen moeten tijdelijk worden verwijderd.
Regenjas voor vuilstort Doonweg in Eerbeek Algemeen 17 mei, 09:00
Foto ter illustratie.
Waterleidingbreuk tijdens vullen brandweerauto Algemeen 17 mei, 09:00