Locatie bouw tankstation aan de Kwazenboschweg. Bron: Google Maps
Locatie bouw tankstation aan de Kwazenboschweg. Bron: Google Maps

Beroep tegen tankstation bij Kwazenboschweg

Algemeen

BRUMMEN – Half november buigt de Raad van State zich voor de eerste keer over bezwaren tegen de bouw van een Tankstation aan de Kwazenboschweg. Op de agenda staat dan een verzoek tot schorsing van het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan.

De verplaatsing van het tankstation op de hoek van de G.K. van Hogendorpstraat en de Zutphensestraat naar de rotonde Kwazenboschweg houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Tegen de plannen waren bij de gemeenteraad ruim vierhonderd bezwaarschriften ingediend. 

De belangrijkste bezwaren komen van de biologische boerderij De Meander, de Stichting Hogenenk en de Stichting het Anker. De stichtingen hebben als doel het landschap en de leefomgeving van de Hogenenk, een landelijk gebied ten noorden van de kern van Brummen, te behouden en de biologisch-dynamische tuinderij de Meander te ondersteunen. De Stichtingen hebben een advocaat ingeschakeld om hun bezwaren via een beroepsprocedure aan de Raad van State voor te leggen. Om te voorkomen dat toch gebouwd wordt lopende de beroepsprocedure is een schorsingsverzoek ingediend.

Vervuiling

Binnen die doelstelling past het verzet tegen de komst van een tankstation dat pal naast de gronden van de boerderij komt. Vervuiling bedreigt de groenten van een biologische boerderij; groenten die dan pal naast het tankstation zullen staan.

Eind juni verliep de besluitvormende vergadering buitengewoon emotioneel. Raadsleden verlieten tijdens het debat uit boosheid over de gang van zaken korte tijd de vergadering. Het raadsvoorstel werd met een nipte meerderheid van één stem aangenomen.

Publicatie

Toen het raadsbesluit werd gepubliceerd, ontstond opnieuw rumoer. Tot verrassing van diverse partijen was het plan juridisch aangemerkt als een plan dat volgens de crisis- en herstelwet behandeld zou moeten worden. Nooit eerder was in de procedure hiervan sprake geweest. Bezwaarmakers kregen zes weken de tijd om alle bezwaren in te dienen bij de Raad van State. Bezwaren aanvullen mocht niet en behandeling zou binnen zes maanden geschieden.

Wethouder Pouwel Inberg besloot tot een nieuwe publicatie, waarbij de reguliere procedure van toepassing was. “Kort voor de zomer de bezwaarmakers slechts een korte termijn te gunnen om de bezwaren in te dienen gaat wat te ver,” vond de wethouder. Daarop volgden vragen van de VVD. “Als iets onder de crisis- en herstelwet valt, is dat, vakantie of geen vakantie, toch de juiste procedure?,” vroeg de partij aan het college. Burgemeester en wethouder bleven bij hun standpunt mede omdat nadere bestudering leerde dat er ook twijfel is ontstaan of het plan wel aan de eisen van de crisis- en herstelwet voldoet.

Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Finale Hybride Dammen: Kleine foutjes grote problemen. Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Innovatiesubsidie leidt tot vernieuwend concept Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Gemeente, luister naar je inwoners! Ingezonden 1 dec., 09:00
Afbeelding
Eerbeek maakt zich klaar voor het Winter Weekend! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Midwinterwandeling: Een betoverende wandeling vol gezelligheid Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Brummense uitslag verkiezingen Tweede Kamer volgt landelijk beeld Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Campagne 'Stop geweld tegen vrouwen' van start: Reuversweerd oranje uitgelicht! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Rubriek Pennenlikkers: Agave Kruissen Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Oortveldruiters gaan weer oliebollen verkopen! Algemeen 30 nov., 16:11
Afbeelding
Kerstoptredens Popkoor Young Voices Algemeen 30 nov., 16:01
Afbeelding
Nieuwe taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Algemeen 30 nov., 11:01
Afbeelding
Drie-koren winterconcert Algemeen 30 nov., 10:47
Afbeelding
Kerstnachtdienst in Loenen Algemeen 30 nov., 10:33