Afbeelding

Gemeenteraad op donderdag 1 september weer bijeen

Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Op donderdagavond 1 september vinden vanaf 19.00 uur de eerste vergaderingen van de gemeenteraad na het zomerreces plaats. Deze zijn openbaar en voor iedereen bij te wonen in het gemeentehuis in Brummen. Ook wordt deze avond live uitgezonden

via het televisiekanaal van de lokale omroep Voorst-Veluwezoom. 

Gestart wordt met een gezamenlijk forum, met aansluitend een korte besluitvormende vergadering. Over welke onderwerpen er op 1 september concreet een besluit wordt genomen hangt af van de uitkomsten van het raadsforum. Onderwerpen waarover de gemeenteraad namelijk nog verder met elkaar in debat wil, worden op de agenda gezet van de reguliere besluitvormende raadsvergadering op 15 september. Onder-werpen waarvoor dit niet het geval is, worden direct op 1 september als hamerstuk behandeld en besloten. 

Onderwerpen

Er staan op 1 september twee inhoudelijke voorstellen op de agenda van het gecombineerde raadsforum. Zo buigen de raadsleden zich over het plan om het bestemmingsplan voor uitbreiding van de woonwijk Elzenbos in Brummen (waar het gaat om fase 2) te actualiseren. Ook bespreekt de raad het voorstel om een regionaal samenwerkingsconvenant af te sluiten voor het taakveld ‘maatschappelijke opvang/beschermd wonen’. 

Meepraten? Dat kan!

Het forum gaat om 19.00 uur van start met enkele vaste agendapunten, zoals de lijst van ingekomen en verzonden stukken en het inspreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan. Ook kunt u tijdens het forum uw mening of inhoudelijke reactie geven over de inhoudelijke onderwerpen op de agenda. Wilt u meepraten? Laat dit dan uiterlijk 31 augustus 2022 weten aan de griffie van de raad. Dit kan via het centrale telefoonnummer (0575) 568233 of mailadres griffie@brummen.nl

Besluitvorming
Aansluitend op de forumvergadering neemt de gemeenteraad direct enkele besluiten. In ieder geval over het vergaderrooster van de gemeenteraad voor volgend jaar (2023). Ook worden de heren Erik Muller (GroenLinks) en Karel Ledeboer (PvdA) beëdigd als steunfractielid. En eventueel komen dus ook de twee inhoudelijke voorstellen die op de agenda van het forum staan op de besluitvormende raadsagenda. Deze twee voorstellen komen te vervallen wanneer in het forum bijvoorbeeld wordt aangegeven dat besluitvorming wordt doorgeschoven naar 15 september.

Stukken inzien

Op de gemeentelijke website www.brummen.nl kunt u minimaal zeven dagen voor de vergaderingen de stukken bekijken die bij de verschillende agendapunten horen. Beschikt u niet over een computer, dan kunt u binnenkort een gratis exemplaar van de agenda en bijbehorende voorstellen afhalen bij het Brummense gemeentehuis of het Servicepunt in Eerbeek.

!
Afbeelding
Expositie autokunst Hans Baakman bij Gallery Aaldering Algemeen 23 sep, 09:39
Afbeelding
Kunsttentoonstelling ‘een dunne lijn’ geopend Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Nieuwe clubkampioenen IJsselruiters Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Hoera, mijn pensioen wordt verhoogd of ……..? Ingezonden 23 sep, 09:00
Afbeelding
Dorpen weer een stukje schoner Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Winkel en appartementen op plek Blokker Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Het dak gaat van het marktplein af! Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Sassette zoekt baasje Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Eerste werkbezoek college: Circulus Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Chroomverdacht Columns 23 sep, 09:00
Afbeelding
Bezwaar uit Loenen tegen inhaalverbod Kanaalweg Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Provincie stelt ontwerp bestemmingsplan vast Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Zaterdag 8 Oktober: De Bewust Gezond Markt Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Eerste werkbezoek college: Circulus Algemeen 23 sep, 09:00