Logo brummensnieuws.nl

Timmer en Inberg zeer waarschijnlijk weer in college

GEMEENTE BRUMMEN - Uiterlijk in de tweede helft van mei ligt er een coalitieakkoord en zullen ook de leden van het nieuwe Brummense college bekend zijn. Dat verwachten de fractievoorzitters van de Brummense partijen. De coalitie gaat bestaan, als eerder geadviseerd door verkenner en nu formateur Hans Gerritsen, uit Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66. VVD en CDA vallen als verwacht buiten de boot.

Hoewel geen van de fractievoorzitters het op dit moment keihard wil uitspreken, klinkt tussen de regels duidelijk door dat in het nieuwe college de vier coalitiepartijen allen één wethouder gaan leveren. Dat wringt met eerdere opvattingen in de raad om, vanwege bezuinigingen, met drie wethouders verder te gaan. Hoe dan ook: voor GroenLinks is Pouwel Inberg de kandidaat-wethouder, in huidige college bekleedt hij die functie al. D66 schuift Ingrid Timmer opnieuw naar voren. Margo van Enck-Hulleman, fractievoorzitter van de PvdA zegt komende week de kandidaat wethouder bekend te zullen maken. Het is geen externe kandidaat, maar uit de Brummense PvdA kring. Luuk Tuiten verwacht ook komende week met een naam te komen. De partij, die de grootste werd bij de afgelopen verkiezingen, stelde in deze krant en op Facebook een vacature voor de positie. Tuiten: “We hebben zo’n 16 sollicitaties gehad, waarvan de helft uit Brummen. Er lopen nog gesprekken, maar we zijn de in de afronding. We komen snel met de naam.”

Dit weekeinde worden de puntjes op de ‘i’ gezet wat betreft de tekst van het college-akkoord. Dat wordt dinsdag aan de achterbannen of leden van de fracties voorgelegd. Naar aanleiding daarvan zullen op detailniveau nog aanpassingen plaatshebben, mits alle partijen zich daarin kunnen vinden.

Peter-Paul Steinweg, fractievoorzitter van de VVD, zegt dit weekeinde nog een gesprek te hebben met Gerritsen. “Nee, niet om nog een rol te spelen in de coalitie. Daarvoor zijn we helaas nooit in beeld geweest. Ik denk dat ze willen zien in hoever wij mee kunnen gaan met het coalitieakkoord. Vergelijk het maar met Mark Rutte en Sigrid Kaag die de oppositiepartijen langs gaan om steun op te halen voor de Voorjaarsnota.”

Ook het CDA is voor een dergelijk gesprek uitgenodigd. “Maar wij hebben ervoor bedankt”, zeg Dity Zuidwijk-van Lenthe, fractievoorzitter. “We willen het debat over het akkoord in alle openheid en transparantie voeren. Niet de beslotenheid van een klein kringetje. Dat hebben Hans Gerritsen ook laten weten.”

Tweede helft van mei collegeakkoord

Meer berichten
 


Week 20

Oplossing: ARISTOCRATIE 21 - 56 - 13 - 41 - 24 - 10 - 4 - 52 - 27 - 33 - 29 - 68

De oplossing voor week 20: