Logo brummensnieuws.nl
<p>Kleurplaat &#39;Hoe maak jij Eerbeek Mooier&#39; .</p>

Kleurplaat 'Hoe maak jij Eerbeek Mooier' .

Kleurplaatactie voor creatieve invulling Burgersterrein

EERBEEK - Omwonenden van het Burgersterrein spreken de creativiteit van jongeren aan om tot alternatieven te komen voor de invulling van dit bedrijfsterrein in Eerbeek. Nu is het Burgersterrein een van de voorkeurslocaties voor de bouw van een reusachtig Logistiek Centrum (LCE) met een omvang van dertien meter hoog en 32.000 m2 in oppervlakte.

Omwonenden zien juist dit moment als een mooie kans om de leefbaarheid in Eerbeek te vergroten en de overlast van de, onlosmakelijke met Eerbeek verbonden, industrie niet onnodig te verzwaren. Een aantal omwonende, die het LCE graag naar de Kollergang zien gaan: “We benaderen de scholen met de vraag of we de kleur/knutsel platen mogen ronddelen en hopen natuurlijk dat heel veel kinderen hun fantasie de vrije loop laten. De platen kunnen bij de juf/meester of de supermarkten Plus en Jumbo in Eerbeek worden ingeleverd tot en met 1 december. We hopen dat het er zoveel worden dat we er een slinger van kunnen maken met een lengte van 13 meter. Alle tekeningen worden aangeboden aan de gemeente Brummen. Ieder kind uit Eerbeek (basisschool leeftijd) kan hier aan mee doen. Het meest creatieve idee wordt beloond met een mooie prijs. Geen kleurplaat ontvangen? Download de  kleurplaat en doe mee!

De Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030, die een advies gaat uitbrengen over de locatiekeuze, vergadert op 6 december. Het zou fijn zijn als de gemeente Brummen, als lid van de stuurgroep, deze creatieve ideeën van de kinderen inbrengt in de stuurgroep. Naast het Burgersterrein zijn er twee andere locaties in beeld voor de vestiging van het LCE. Beiden bij het bedrijventerrein Kollergang. Naar verwachting zal Gedeputeerde Staten van Gelderland in december van dit jaar een besluit nemen over de locatie van het Logistiek Centrum Eerbeek.

Meer berichten
 


Week 52

In week 52 was er geen puzzle

De oplossing voor week xx: