Logo brummensnieuws.nl

Gelre Zutphen houdt kraamkamers voorlopig gesloten

ZUTPHEN – Eind vorige week was de stemming in het Zutphense Gelre ziekenhuis op de afdeling verloskunde opperbest. Er zou een einde komen aan de tijdelijke sluiting van de afdeling. Toch ging dat niet door. Het ontslag op staande voet van drie medewerkers wegens “onprofessioneel gedrag”, betekende meteen een einde aan de plannen om de afdeling te heropenen. Opnieuw was er te weinig personeel op de afdeling.

Te weinig beschikbare verpleegkundigen was op 17 september voor het Gelre de reden om de verloskamers in Zutphen te sluiten. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. Voor de verloskundigen die in de regio werkzaam zijn, kwam het besluit als een volslagen verrassing. Karin Schreurs van de Bakermat in Zutphen zegt mede namens andere verloskundigen in de regio dat ze in september niet zijn geïnformeerd door het ziekenhuis. De sluiting hebben ze moeten lezen in de wekelijkse brief die aan huisartsen wordt gestuurd. “Dat we niet in Zutphen terecht kunnen zorgt voor heel veel onrust. De sluiting in Zutphen komt op een moment dat er overal door personeelsgebrek krapte is en er lijkt ook een piek in het aantal bevallingen te zijn. ’s Avonds of ’s nachts met diverse ziekenhuizen moeten bellen om een plek te zoeken is niet iets waar je als verloskundige dan op zit te wachten. En ook voor de vrouw betekent het extra onzekerheid op een moment dat duidelijkheid over wat moet gebeuren het prettigst is.”

Uit de laatste berichten begrijpt de verloskundige dat Gelre probeert eind deze maand de afdeling weer te kunnen openen.

Drie ontslagen

Vorige week leek het personeelsprobleem opgelost. Tot iedereen werd verrast met de mededeling dat drie medewerkers op staande voet waren ontslagen. Het gaat volgens de directie van het ziekenhuis om “onprofessionele gedrag”. Wat het drietal, werkzaam op dezelfde afdeling, precies op de kerfstok heeft, wordt om redenen van privacy niet nader uitgelegd. “Naar wat is gebeurd wordt een nader onderzoek ingesteld” en “de kwaliteit en veiligheid van de zorg is niet in gevaar geweest” zijn de belangrijkste verklaringen die het Gelre op dit moment wil geven. Ook is afgesproken dat de OR zich in dit stadium onthoudt van commentaar. De voorzitter van de cliëntenraad, Ewoud Remmelts, zegt half september te zijn geïnformeerd over het gebrek aan personeel en vorige week over het incident met als gevolg eerst de schorsing en het latere ontslag van drie medewerkers. “De cliëntenraad heeft aangedrongen op een spoedige heropening van de afdeling,” aldus Remmelts. 

Behoefte aan rust

Een paar maanden geleden nam het bestuur van het Gelre Ziekenhuis het initiatief om met raadsleden van de voor het ziekenhuis relevante gemeenten uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst. In een tijd van talrijke vragen van gemeenteraadsleden had de directie van het ziekenhuis behoefte aan rust. Tijdens dat gesprek legden bestuursvoorzitter dr. Michel Galjee en bestuurslid Edwin Maalderink uit aan welke toekomst voor het ziekenhuis werd gewerkt. Zo werd geprobeerd de gemeenteraad gerust te stellen. Gerda Jolink (VVD) en Dity Zuidwijk-van Lenthe (CDA) spraken toen hun waardering uit voor de door Gelre ziekenhuizen geboden transparantie.

Maar de gebeurtenissen van de afgelopen dagen brengen het omgekeerde teweeg. Er wordt weer volop gespeculeerd over sluiting van verloskunde, Eerste Hulp en IC. En juist dat beeld verontrust de raadsleden in de regio.

Meer berichten
 


Week 45

In week 45 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: