Logo brummensnieuws.nl

Raadsleden bezoeken Gelre Ziekenhuis

ZUTPHEN – Gemeenteraadsleden zijn door de Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen bijgepraat over de veranderingen die worden besproken voor met name het ziekenhuis in Zutphen. Bij de bevolking bestaat de angst dat de Zutphense vestiging straks geen volwaardig ziekenhuis meer zal zijn.

Op uitnodiging van het ziekenhuisbestuur kwamen raadsleden uit Zutphen en de omliggende gemeenten Brummen Lochem en Bronckhorst naar Zutphen om daar te luisteren een uitleg door bestuursvoorzitter dr. Michel Galjee en bestuurslid Edwin Maalderink.

Het bestuur van Gelre ziekenhuizen werkt op het ogenblik, mede op verzoek van de Inspectie volksgezondheid, aan een herinrichting van de werkzaamheden. Dat het ziekenhuis in Zutphen blijft bestaan en dat spoedeisende hulp (SEH) daar ook een onderdeel van blijft, staat, zo werd de raadsleden uitgelegd, niet ter discussie.

Gerda Jolink (VVD) en Dity Zuidwijk-van Lenthe (CDA) spreken grote waardering uit voor de door Gelre ziekenhuizen aangeboden transparantie. “Voor ons is duidelijk geworden dat het bestuur van het ziekenhuis de plannen zeer zorgvuldig uitwerkt,” aldus Jolink. “In het proces worden eind dit jaar nieuwe stappen gezet en dan worden we weer geïnformeerd.”

Volwaardig

Volgens beide raadsleden staat centraal in de discussie de woorden volwaardig ziekenhuis. Het bestuur van Gelre heeft uitgelegd dat een moeilijk begrip is. Vast staat namelijk dat – ook nu al -niet meer alle behandelingen in ieder willekeurig ziekenhuis worden uitgevoerd. De inspectie wil graag schaalgrootte waardoor per locatie meer ervaring, ook door OK personeel, wordt opgedaan. Dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede.

Dity Zuidwijk: “De zorg begint al in de ambulance. Als je voor spoedeisende hulp wordt opgehaald, dan wordt meteen bekeken welke zorg nodig is. Als de beste zorg geboden wordt door Isala in Zwolle dan gaat de ambulance niet eerst naar Apeldoorn of Zutphen.”

Gerda Jolink begrijpt vragen over de afstanden voor bezoek. “Maar je gaat in de eerste plaats naar een ziekenhuis voor de zorg. Het aantal opnamedagen is voor de meeste behandelingen teruggebracht tot enkele dagen. En iedereen wil dat de geboden zorg de beste zorg is.”

De raadsleden zijn tevreden over de verstrekte informatie, maar, aldus mevrouw Zuidwijk, “nog niet gerustgesteld”. Dat kan volgens het CDA-raadslid ook nog niet, want de plannen zijn nog niet volledig uitgewerkt. Het uiteindelijke oordeel volgt pas eind dit jaar.

Meer berichten


Week 28

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: