Logo brummensnieuws.nl

Duidelijkheid over Gelre Zutphen eind van dit jaar

ZUTPHEN- Twee weken geleden schreef deze krant over de perikelen rond het Gelre Zutphen, die onderzoekt hoe de ‘juiste zorg op de juiste plek’ geboden wordt. Er is kans dat bepaalde ingrepen in de toekomst niet meer in Zutphen worden uitgevoerd waardoor men naar een andere stad en ziekenhuis moet.

Waarom heeft het ziekenhuis het ‘locatieprofileringstraject’ stil gehouden? Carla Icking, woordvoerder van Gelre Zutphen: “We zijn terughoudend geweest met informatie over dit proces omdat we de mensen die we gevraagd hebben te werken aan een plan hiervoor, de ruimte willen geven dat goed te doen. We zitten nog midden in het proces van nadenken over hoe we onze zorg gaan verdelen over onze (poli)klinische locaties.” Die terughoudendheid leidde tot o.a. de petitie ‘Red het Gelre!’ “Wij snappen de zorgen en de onrust. Dat komt omdat we nog geen duidelijkheid kunnen geven. Eind dit jaar moet het plan voor Gelre duidelijk zijn. In dat plan staat welke zorg we in welke vorm en vanaf welke locatie gaan bieden.” Rekening houden met de hoge leeftijd van inwoners van dorpen en buitengebieden is belangrijk, Icking beaamt dit: “Voor deze groeiende groep ouderen moet medisch specialistische zorg in de eigen regio toegankelijk zijn. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat ouderen naar het ziekenhuis moeten komen. Steeds meer zorg vindt al op afstand plaats of thuis in de eigen omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het digitaal monitoren van hartpatiënten. De patiënt hoeft dan niet naar het ziekenhuis te komen. Gelre werkt daarbij nauw samen met thuiszorgorganisaties. Ouderen worden daarbij goed begeleid.” Ook voor spoedzorg ziet Icking mogelijkheden omdat de ambulancezorg in Nederland volgens haar van hoog niveau is. “Het is eigenlijk de vooruitgeschoven SEH (Spoedeisende Hulp, red.), waar beademing en diagnostiek kan plaatsvinden. Al in de ambulance kan worden vastgesteld of er sprake is van een hartinfarct, waardoor de patiënt zonder tijdverlies naar een gespecialiseerd centrum kan worden gebracht. Het is bewezen dat de patiënt daardoor veel minder hartschade oploopt dan wanneer hij eerst naar een dichtstbijzijnde spoedeisende hulp wordt gebracht en daarna weer overgeplaatst moet worden voor een specifieke behandeling. Het is belangrijker de patiënt zonder tijdsverlies direct op de goede plek te krijgen.” Laten we hopen dat er met alle bezuinigingen in de zorg en de wissel die het Coronavirus trekt op zorgpersoneel genoeg volwaardige zorg overblijft voor inwoners van Brummen.

Meer berichten
 


Week 24

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: