Logo brummensnieuws.nl
<p>Gelre Zutphen. Bron: Google</p>

Gelre Zutphen. Bron: Google

Onrust rond Gelre Zutphen blijft

BRUMMEN – De afgelopen weken was er sprake van onrust in de media over een eventuele sluiting van (een groot deel van) het Gelre ziekenhuis in Zutphen. Hoewel het ziekenhuis erkent dat het niet goed heeft gecommuniceerd over een eventueel vertrek van afdelingen en/of specialisaties naar Apeldoorn of een andere, wellicht nieuw te bouwen, locatie neemt dit de zorgen van politiek en inwoners van Brummen geenszins weg. 

Velen hebben de petitie ‘Red het Gelre’ voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Zutphen al getekend. De petitie, een initiatief van een aantal Zutphense politieke partijen, is inmiddels door meer dan 11000 mensen ondertekend. Of dit initiatief voorbarig is moet nog blijken maar het kan geen kwaad om de ontwikkelingen die Gelre ziekenhuizen inmiddels in gang hebben gezet de komende tijd minutieus te volgen. Uit het nieuwsbericht van vorige week met de titel ‘Juiste zorg op de juiste plek’ die op de website van de Gelreziekenhuizen is gepubliceerd blijkt dat er onderzocht wordt welke zorg er op welke locatie is, komt of blijft. Zo valt te lezen dat Gelre ziekenhuizen onderzoeken ‘de mogelijkheid om bepaalde zorg rondom de patiënt, denk bijvoorbeeld aan oncologische en chronische zorg, in een centrum aan te bieden. Ook wordt er gekeken of bepaalde behandelingen, die vaak voorkomen en minder complex zijn, in een ‘focuskliniek’ kunnen worden gestandaardiseerd. Kortom, we onderzoeken welke zorg we in de toekomst op welke wijze en op welke locatie gaan bieden’. Dit ‘toekomstbestendig inrichten van zorg’ is zeker niet nieuw, maar de vraag is echter of het ook werkt voor de Achterhoek, waar de gemiddelde leeftijd door vergrijzing en vertrekkende jongeren hoog is en af te leggen afstanden groot zijn. Het is niet de bedoeling met dit artikel paniek te zaaien, er is immers nog niets besloten maar wanneer Gelre ziekenhuizen voor de zogenoemde locatieprofilering kiest, is de kans aanwezig dat patiënten uit Brummen in de (nabije) toekomst te maken krijgen met langere reistijden. Wanneer we één ding geleerd hebben van het Coronavirus is dat een IC- en een Covid-afdeling in de nabijheid van levensbelang kunnen zijn. Het moment waarop naar buiten kwam dat Gelre ziekenhuizen locatieprofilering onderzoeken helpt wellicht niet mee in het meekrijgen van de publieke opinie. Goed georganiseerde, multidisciplinaire zorg binnen een redelijke afstand is nodig te midden van een wereldwijde pandemie. Het kunnen beschikken over een volwaardige ziekenhuis is bepaald geen overbodige luxe.

Meer berichten
 


Week 18

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: